Best mulig for flest mulig

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 14.10.22 (oppdatert 01.11.22)
Mann som sitter p en benk og ser ut over byen
Illustrasjon: Unsplash

Med medvirkning som råd tråd, presenterte Austevoll, Gjerdrum, Indre Fosen, Oslo og Lillestrøm kommune prosjekter og ulike tilnærminger til aldersvennlige og universelt utformede uteområder og møteplasser i det som er det første av i alt tre webinarer om temaet.

− Kartlegging, medvirkning og samlokalisering og sambruk var temaknaggene for dagen, og vi fikk et innblikk i fine aktiviteter som andre kan la seg inspirere av. Alt fra utvikling av helt nye områder til gjenbruk, forteller Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

I tillegg fikk de nærmere 250 påmeldte deltakerne til webinaret 11. oktober tips om finansiering av prosjekter som nettopp har relevans for by- og stedsutvikling, både fra Helsedirektoratet og Kartverket. Lene Hennum fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune oppsummerte med fokus på hvordan det kan jobbes mer systematisk med stedsutvikling og bærekraftmålene.

Kartleggingsarbeid og medvirkning

Som et naturlig startsted for webinaret, og webinarrekken i sin helhet, ble kartlegging løftet frem som det aller første temaet.

Stina Nordbak og Ingrid Kristina Danielsen Henriques fra Austevoll kommune presenterte planene for utviklingen av Storebø sentrum. Her har de gjennomført en kartlegging med innbyggerne i kommunen, blant annet ved å gå rundt i sentrum sammen. På den måten fikk de kartlagt utfordringsbilde, men også ønsker og behov. Dette gav ikke kommunen bare ny innsikt, men også mulighet til flere gode samtaler med innbyggere i alle aldre.

− Erfaringene fra Austevoll er et godt eksempel på hvordan kartlegging og medvirkning henger sammen, forteller Anne Berit.

Fra kartleggingsarbeidet til utviklingen av Storebø sentrum.
Skjermdump fra presentasjonen til Austevoll kommue

Revitalisering og nye former for kartlegging

Videre gav Sissel Grimsrud fra Indre Fosen kommune, deltakerne et innblikk i hvordan de har tenkt rundt det samme temaet. Kommunen har pekt seg ut ni like prosjekter som knyttes opp mot både aldersvennlig og universell utforming. Her sitter de allerede på mye innsikt etter et grundig kartleggingsarbeid med innbyggerne, som de «leter frem» og kan trekke på når det kommer nye innspill og ønsker.

Sissel fortalte om det store potensialet for samfunnsutvikling som ligger i samspillet mellom næringsliv, lag og foreninger og kommunen i dette arbeidet.

− Inder Fosen er et godt eksempel på verdien av bred medvirkning. Her har fått til flere spennende prosjekt. Alt fra sti og benker til videreutvikling av torget i kommunesenteret, forteller Anne Berit.

− De viser også gjennom dette at medvirkning kan ha forskjellige former og fungere ulikt fra prosjekt til prosjekt, og fra kommune til kommune. Det må investeres ressurser til medvirkningsarbeidet. Det skal være med gjennom hele prosessen.

Sven Michaelis fra Kartverket informerte om deres tilgjengelighetsprosjekt og mulighetene til å søke om tilskudd til kartlegging av tilgjengelighet. Les mer prosjektet her: Tilgjengelighet og universell utforming | Kartverket.no

Lokale bidrag gir et lokalt eierskap

Et prosjekt med en særegen historie, er utviklingen av skredområde i Gjerdrum kommune. Prosjektet som har fått tittelen «Best mulig for flest mulig», har nå kommet et godt stykke på vei. Ragnhild Storrønning fortalte om en egen Fremtidskafe, ungdomsverksted og en «Walk and talk» for å kunne avdekke hvordan innbyggerne mente at dette stedet kunne bli i fremtiden.

− Her laget de også en helt egen medvirkningsportal for å hente inn innspill i konseptfasen. Parallelt startet de en tettstedsanalyse. Planene de nå jobber videre med er knyttet til en turløype med ulike turmål underveis, blant annet generasjonspark. Dette er et prosjekt det blir spennende å følge videre, mener Anne Berit.

I Gjerdrum planlegges det blant annet en egen generasjonspark i tilknyttning til en turløype.
Skjermdump fra presentasjonen.

Ragnhild løftet også frem verdien av å involvere, ikke bare innbyggerne i planleggingen, men også som entreprenører og dugnadshjelp når man kommer dit at prosjektet skal gå fra tegnebrettet til spadetak.

− Lokale bidrag gir et lokalt eierskap.

Samlokalisering og sambruk i Oslo

I våres var Anne Berit på besøk i Bydel Ullern i Oslo der de har jobbet med en vandresti og møteplass, etter innspill fra bydelens eldre. Mari Bilben, koordinator for aldersvennlig bydel var i studio og fortalte mer om prosjektet og veien videre.

− Det interessante med dette prosjektet er at det ikke tok utgangspunkt i samlokalisering og sambruk, men gjennom kartleggingen ble det avdekket mange muligheter – nettopp for det, forteller Anne Berit.

Fra Oslo fikk deltakerne også presentert flere prosjekter der det i større grad planlegges for sambruk og møteplasser på tvers av aldersgrupper og hvor det er gjort utstrakt medvirkning.  

− Disse prosjektene har en klar bestilling for sambruk. Det er noe flere burde ta med seg i arbeidet med aldersvennlig og universell utforming. Sambruk er bærekraftig, og pengene kan strekke seg lenger. Det kan også kanskje i seg selv hjelpe prosjektet med å få plass i kommunens budsjett, mener Anne Berit.

Enga i Lillestrøm

Skjermdump fra presentasjonen til Lillestrøm kommune.

Rosita Eliassen fra Lillestrøm kommune fortalte også om sambruk av utendørsarealer i tilknytting til Sørvald bo- og behandlingssenter, i sitt innlegg.

Her har de fått på plass et uteområde med ulike aktiviteter, med både dyr, plantekasser, benker og bålplass, og i sommer kom det også satt opp et eget stabbur. Nå er fokuset å gjøre dette mer tilgjengelig for flere.

Samarbeid mellom senteret og KS

Webinarrekken om aldersvennlige og universelt utformede uteområder og møteplasser er et resultat av en felles etterlysning Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn og KS sitt Kommunenettverk universell utforming sendte ut forsommeren 2022.

Her kom det inn rundt 30 prosjekter som er etablert eller planlegges for uteområder med mål om å gjøre de mer tilgjengelig og inkluderende.

− Responsen på etterlysningen og engasjementet rundt det første webinaret viser at dette er noe som treffer et behov og ønske der ute. Målet med samarbeidet mellom de to nettverkene er jo nettopp å finne og dele løsninger. Derfor planlegger vi også en egen publikasjon med noen av eksemplene med flere tips og råd, forteller Anne Berit.  

Nytt webinar 25. november

Webinar nummer to i rekken sendes fredag 25. november fra klokka 10-12.

− Her tar vi for oss utforming av uteområder og møteplasser med eksempler og informasjon blant annet om turstier, nærturer, transformasjon av industriområder og parkområder. Vi vil også ha fokus på forskjellige fysiske tiltak som benker, belysning, toalett, trimapparat og skilting, avslutter Anne Berit.

Påmeldingen er åpen.