25. november: Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser (webinar)

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 14.10.22 (oppdatert 01.12.22)
Foto: Fredrik Naumann / Felix Media

Dette er det andre webinaret om universelt utformede og aldersvennlige møteplasser i regi av Senteret for et aldersvennlig Norge og KS. Gjennom eksempler og erfaringer får se hvilke muligheter som ligger i det å gjøre uteområder mer tilgjengelige og inkluderende.

Webinaret tar særlig for seg utforming av uteområder og møteplasser med eksempler og informasjon om blant annet turstier, nærturer, transformasjon av industriområder og parkområder. Det blir også fokus på forskjellige fysiske tiltak som benker, belysning, toalett, trimapparat og skilting.

Om webinaret

Dato: 25. november 2022
Tidspunkt: 10.00 til 12.00

Her kan du se opptak av det første webinaret som hadde tema: Kartlegging, medvirkning og samlokalisering/sambruk.

Program

10.00 Velkommen ved Anne Berit Rafoss, prosjektleder Senteret for et aldersvennlig Norge

10.05 Statlig sikring av friluftslivsområder. Informasjon om tilskuddsordningen ved Morten Thaulow, seniorrådgiver, friluftslivsseksjonen, Miljødirektoratet

10.15 Tverrsektorielt samarbeid for å skape et aldersvennlig aktivitets- og rekreasjonsområde ved prosjektleder Siren R. Bjordal og Lars Haugerud, leder avd. fritid (barn og unge) Hol kommune

10.30 Fra parkering til park ved Lina Marie Ørnehaug, samfunnsplanlegger Askøy kommune

10.45 Fra lukket industriområde til stimulerende uteområde for alle ved Signe Hordvei, folkehelsekoordinator Notodden kommune

11.00 Pause

11.10 Erfaringer med videreutvikling av eksisterende uteområder ved Marit Hammer, kulturkonsulent Malvik kommune

11.25 Erfaringer fra arbeid med turstier og uteområder ved Tone M. Worren, seniorrådgiver folkehelse og levekår Arendal kommune

11.40 Veifinning, skilt og piktogrammer ved Unni Charlotte Stokke, arkitekt Nordre Follo kommune

11.50 Sentrumsnære turveger og universelt utforma detaljer ved Vestfold og Telemark Fylkeskommune ved landskapsarkitekt Kjersti Berg

12.00 Avslutning og oppsummering v/Anne Berit Rafoss

Forsommeren 2022 etterlyste Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn og KS sitt Kommunenettverk universell utforming kommuner som har etablert eller planlegger å etablere uteområder med mål om å gjøre de mer tilgjengelig og inkluderende. Resultatet av etterlysningen presenteres i en egen webinar-rekke.