− Vi blir fort gamle om vi slutter å lære

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 29.09.22 (oppdatert 29.09.22)
Ansatte fra Vofo og Senteret sitter i en sofa ser mot kamera med et smil
Ragnar Johansen, Vofo Møre og Romsdal, Stian Juell, generalsekretær Vofo, Wenche Halsen, leder Senteret for et aldersvennlig Norge og Nina Myklebust, ansvarlig for senterets partnerskapsordning.

Livslang læring og mestring er målet til Voksenopplæringsforbundet (Vofo) som nå går inn som samarbeidspartner med Senteret for et aldersvennlig Norge.

− Kompetanse og opplæring er en viktig nøkkel for å sørge for en meningsfull tilværelse for seniorer og samfunnet, understreker Stian Juell, generalsekretær i Vofo.

− Det å mestre kravene til kompetanse i ulike sammenhenger er en svært viktig forutsetning for å kunne ha et selvstendig og meningsfullt liv. Det påvirker i stor grad helsen vår og hvordan vi lever våre liv. Vi gleder oss til samarbeidet med Vofo, nettopp for å bidra til økt fokus på det å lære og utvikle seg hele livet, sier Nina Myklebust, ansvarlig for partnerskapsordningen i senteret.

Aktiv og viktig målgruppe

Som interesseorganisasjon for studieforbundene i Norge, nasjonalt og regionalt, skal Vofo fremme voksnes læring ved å bidra til mangfold, utvikling og ny kunnskap og være et felles forum for voksnes læring i demokratiske og ideelle organisasjoner.

− Studieforbundene arrangerer over 44 000 kurs for nesten 500 000 deltakere over hele Norge. Flere av kursene har mange deltakere i aldergruppen over 60 år. De er en aktiv og viktig målgruppe for oss, forteller Juell.    

På Senteret for et aldersvennlig Norge sin kampanjeside planleggelitt.no – kan du møte flere seniorer som ser verdien av å lære hele livet. Her får du samtidig gode råd for å holde hodet i gang.

Stort potensiale i studieforbundene

− Vi er nødt til å ta tak i den demografiske utviklingen og benytte oss bedre av den ressursen som eldre er for samfunn og arbeidsliv, mener Stian.

Han forteller at aldersvennligtematikken er noe både de og studieforbundene allerede jobber med, og mener det er et stort potensial ved å benytte studieforbundene i arbeidet.

− Studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner kan jobbe med dette og bidra på flere måter, for eksempel med eksisterende kursopplæring, og med utvikling av nye kurs.

− Vi ønsker å styrke vårt bidrag i å gjøre Norge mer aldersvennlig, vi slutter ikke å lære fordi vi blir gamle, men vi blir fort gamle hvis vi slutter å lære, smiler Stian.

Vil bidra til at aldersvennlig samfunn

I oktober deltar Nina på konferansen Læring gjennom hele livet i regi av Vofo. Her rettes fokuset mot det faktum at læringsbehov og læringsformer endrer seg med alderen.

−  Sammen med kollega, Silja Nicoline Angellsen fra Helsedirektoratet vil vi fortelle viktigheten av fysisk og kognitiv trening for god hjernehelse i alderdommen, avslutter Nina.

Påmelding og mer om konferansen finner du her.

OM VOKSENOPPLÆRINGSFORBUDET (VOFO)

Vofo ble stiftet i 1932 som Samnemda for studiearbeid og skiftet navn til Voksenopplæringsforbundet i 1991. De er part i utvikling av nasjonal kompetansepolitikk sammen med regjeringen og partene i arbeidslivet. 

Vofo har 12 godkjente studieforbund som medlemmer, som til sammen har om lag 500 medlemsorganisasjoner.

www.vofo.no