IKT næringens største nettverk blir strategisk partner

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 16.09.22 (oppdatert 16.09.22)
F.v. Nina Myklebust, Senteret for et aldersvennlig Norge og Line Gaare Paulsen, IKT-Norge.

IKT-Norge kjenner aldersvennligtematikken godt etter å ha vært medlem av Rådet for et aldersvennlig Norge siden 2019. Nå er bransjeorganisasjonen også signert som partner med Senteret for et aldersvennlig Norge.

− Vi er glade for at IKT-Norge ønsker å bidra til å sette enda mer fokus på den demografiske utviklingen vi står ovenfor og hvilke utfordringer den vil by på hvis vi ikke klarer å henge med i den teknologiske og digitale utviklingen, forteller Nina Myklebust, som leder arbeidet med partnerskapsordningen.

Ledene på digitalt inkluderende løsninger

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er Norges tredje største næring, og en viktig kilde til vekst, innovasjon og økt produktivitet i hele samfunnet. IKT-Norge tilbyr næringens største nettverk, og har over 300 små og store medlemsbedrifter fra ulike næringer over hele landet.

− Fremtidig velferd og konkurranseevne er avhengig av digital kompetanse i alle deler av arbeidslivet og samfunnslivet, og fordrer høy digital modenhet og kompetanse blant ledere, arbeidstakere og innbyggere sier Line Gaare Paulsen, Direktør for kompetanse og samfunnskontakt i IKT-Norge.

− Vi har som mål at Norge skal være det ledende samfunn for utvikling og bruk av digitale løsninger for å styrke norsk økonomi og innbyggernes muligheter. Da må brukernes behov legges til grunn for utvikling av produkter og digitale tjenester, følger hun opp.

Digitale ferdigheter

Line er genuint opptatt av hvordan teknologikompetanse og nye innovative løsninger i kombinasjon med sikkerhet og personvern kan bidra til et mer aldersvennlig Norge.

− På den ene siden behøver vi en klar rollefordeling – men også samarbeid, mellom offentlig og privat sektor, og et lov- og regelverk som er tilpasset digitale tjenester. På den andre siden er vi avhengig av ansatte og innbyggere som henger med i den digitale utviklingen.

− All verdens apper og digitale løsninger hjelper fint lite ikke hvis de ikke blir tatt i bruk på riktig måte, avslutter hun.

Mer om partnerskapsordningen.

OM IKT NORGE

IKT-Norge er en nøytral bransjeorganisasjon, og er IKT-næringens fremste nettverk og brobygger mellom bransjen og premissgivende myndigheter.

Organisasjonen jobber for bedre og forutsigbare rammebetingelser, et velfungerende marked. Det jobbes derfor med temaer som kompetanse, bærekraft, digital infrastruktur, datadeling, sikkerhet, personvern, offentlige anskaffelserregulatoriske saker og generell nærings-, skatte- og avgiftspolitikk.

www.ikt-norge.no