Okt./nov.: Eldrerådsopplæring i Vestfold og Telemark

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 14.09.22 (oppdatert 19.09.22)
Foto: Unsplash

19. oktober og 3. november inviter Senteret for et aldersvennlig Norge de kommunale eldrerådene og fylkeseldrerådet i Vestfold og Telemark til å delta på et opplæringstilbud som er utviklet for utprøving i regionen. 

TELEMARK
HVOR: Bø hotell
NÅR: 19. oktober fra 09.30 – 16.00
HVEM: medlemmer i kommunale eldreråd, medlem i fylkeseldrerådet eller ansatte med sekretariatsfunksjon for et eldreråd i Vestfold og Telemark.

VESFOLD
HVOR: Nestor kurssted
NÅR: 3. november 2022 fra 09.30 – 16.00
HVEM: medlemmer i kommunale eldreråd, medlemmer i fylkeseldrerådet eller ansatt med sekretariatsfunksjon for et eldreråd i Vestfold og Telemark.

Det er sendt ut invitasjoner til postmottak i kommunene i Vestfold og Telemark, samt de to fylkeskommunene, med frist for påmelding 21. september. Har du ikke mottatt invitasjon – send oss en e-post: aldersvennlignorge@helsedir.no

Om tilbudet:

Opplæringen vil foregå som en kombinasjon av digital undervisning etterfulgt av en heldags fysisk samling. I den fysiske samlingen legges det opp til innlegg og refleksjon innenfor tre temabolker; rådets oppgaver og funksjon, aldersvennlig samfunn og medvirkning og innflytelse.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for eldrerådsopplæringen.