Aldersvennlige uteområder og møteplasser

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 12.09.22 (oppdatert 12.10.22)
Gå, trimme eller bare være sosial? Bydel Ullern har, etter en idémyldring med bydelens eldre, jobbet med aldersvennlig uterom.

Fra parkeringsplass til park. Fra industriområde til levende kommunesenter. Det finnes utrolig mange gode eksempler der utearealer unyttes på nye måter – og blir inkluderende og aldersvennlige. Men akkurat hva er det som gjør de aldersvennlig?

Sammen med KS sitt kommunenettverk for universell utforming etterlyste Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn på forsommeren 2022 kommuner som har etablert eller planlegger å etablere uteområder og møteplasser med mål om å gjøre de mer tilgjengelig og inkluderende. 

− Responsen har vært veldig bra. Vi har fått inn mange gode eksempler som viser at det skjer mye i utviklingen av møteplasser og uteområder. Det er så gøy å se, forteller Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

En egen rekke med webinarer

De to nettverkene hadde planer om ett webinar for å vise eksempler, få frem nyttig informasjon og tips basert på eksemplene som ble sendt inn i forbindelse med etterlysningen.

− Vi ser av mengden materiale, at det blir flere webinarer. Det første går av stabelen 11. oktober. Her blir det inspirasjon gjennom kommuneeksempler og faglig påfyll, smiler Anne Berit.

Akkurat hvilke temaer som står på programmet er ikke spikret, men at det er mye å velge i – er det liten tvil om.

− Samlokalisering, kartlegging, benker, turstier, historiefortelling og skilting, er noe av det vi har sett på, forteller Anne Berit.

Aldersvennlig eller universell?

Men la oss ta et steg tilbake. For i utviklingen av et aldersvennlig lokalmiljø, er tilgjengelige uteområder og møteplasser en viktig ingrediens. De kan bidra til økt aktivitet og inkludering på tvers av generasjoner, og styrke arbeidet med både stedsutvikling og folkehelse.

Kan man ikke si at aldersvennlige og universelt utformede møteplasser er det samme?

− Universell utforming er en forutsetning for aldersvennlig utvikling. Det betyr med andre ord ikke at et uteområde som er universelt utformet, automatisk er aldersvennlig, understreker Anne Berit.

− Et aldersvennlig uteområde inneholder flere elementer. Det kan være flere sosiale, fysiske eller kulturelle elementer. Det skjer noe mer der, fordi man har tatt med innbyggere i planleggingen. Det kan, som jeg var inne på når det gjelder temaene for webinaret, være at det er satt opp benker som gjør at man kan oppholde seg der, ulike aktiviteter eller rett og slett blomsterkasser.

Les mer om aldersvennlige benker.

Turveier og FNs bærekraftmål

Mens vi venter på de gode eksemplene, tips og veiledning som skal presenteres i webinarer fremover, vil Anne Berit trekke frem arbeidet som gjøres i Vestfold og Telemark knyttet til tilgjengelige turstier og veier, som inspirasjon.

Her har fylkeskommunen, som en del av sammenslåingen av de to fylkene, kartlagt turveier i fylkets 23 kommuner.

− De satt seg mål om at alle kommunene skal ha minst én turvei i nærheten av bysentrum eller et tettsted som ivaretar universell utforming, forteller Anne Berit.

− Til grunn legger de blant annet FNs bærekraftmål om god helse og livskvalitet, men også at turveiene nettopp er konkrete tiltak som kan støtte samfunnsmål som bedre folkehelse og aldersvennlige samfunn, avslutter Anne Berit.

Les mer om prosjektet i Vestfold og Telemark: Kartlegging av turveger – ny rapport (bufdir.no)


Aldersvennlig uterom i Bydel Ullern

Tidligere i år var Anne Berit på besøk i Bydel Ullern. Der har de jobbet med vandresti og møteplass, etter innspill fra bydelens eldre.

Resultatet kan du lese mer om her: Lilleaker, Møteplass | En unik møteplass åpnet (akersposten.no)