27. og 28.oktober: Jobb Smartere 2022

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 07.09.22 (oppdatert 07.09.22)
Konferansen går av stabelen i Trondheim. Illustrasjon: Unsplash

Når Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) inviterer til en av årets største og viktigste møteplasser for landets ledere innen offentlig bygg- og eiendomsforvaltning er naturligvis aldersvennlig på programmet.

Nina Myklebust, seniorrådgiver i Senteret fra et aldersvennlig Norge vil holde innlegget Fremtidens aldersvennlige byer og tettsteder. Kjernen i å lykkes ligger i det tverrsektorielle samarbeidet 28. oktober.

Å løfte blikket og se synergier på tvers av sektorer og bransjer er helt avgjørende i utviklingen av et mer aldersvennlig og bærekraftig samfunn. Når vi bygger for fremtiden, må vi ta de demografiske endringene med i planleggingen – hvordan vil befolkningen se ut og hva vil være deres behov? Her er medvirkning nøkkelen til å lykkes!

HVOR: Trondheim, Britannia Hotel
NÅR: 27. og 28. oktober 2022

Årets utgave av Jobb smartere går av stabelen i Trondheim, hvor det blir det et spennende fellesprogram, tekniske befaringer og fagparalleller for renhold, byggdrift og byggeprosjekter.