Vil løfte sosial bærekraft i nytt partnerskap

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 01.09.22 (oppdatert 01.09.22)
Nina Myklebust som leder senterets partnerskapsordning ser frem til samarbeidet med Møre og Romsdal Fylkeskommune og kulturdirektør Heidi-Iren Wedlog Olsen

I bærekraftfylket Møre og Romsdal ser vi på partnerskap med Senteret for et aldersvennlig Norge som en mulighet til å styrke vårt arbeid med spesielt sosial bærekraft ytterligere.

Det sier Heidi-Iren Wedlog Olsen, kulturdirektør i Møre og Romsdal Fylkeskommune som nå har signert avtale om strategisk partnerskap med senteret.

− Vi ser fram til godt samarbeid med senteret og de andre partnerne om et mer aldersvennlig Norge, fortsetter hun.  

− Fylkeskommunen er offensive og har satt seg mål om å bli bærekraftfylke nummer én i landet. Aldersvennlig utvikling er bærekraftig utvikling, så vi ser frem til det gjensidige samarbeidet, forteller Nina Myklebust som har ansvaret for partnerskapsordningen i senteret.

Vil være en medspiller

Med en fylkesplan som er tuftet på FNs bærekraftsmål, jobber fylkeskommunen for et styrket samarbeid i regionen, der samordning av de offentlige ressursene og kompetansen står sentralt.  

− Den demografiske sammensetningen i fylket er i endring, og i årene fremover vil det bli langt flere eldre samtidig som tallet på barn og unge går ned. Dette vil vi måtte ta hensyn til både som tjenesteprodusent og som samfunnsutvikler, forteller Heidi-Iren.

Hun mener aldersvennlig-tematikken er viktig for alle avdelingene i organisasjonen.  

− Det handler om alt fra hvordan vi kan være mer aldersvennlige innenfor tannhelse og kollektivtrafikk til hvordan vi kan tenke mer aldersvennlig innenfor kompetanse-, kultur-, frivillighet og næringsområdene.

Medlem i nettverket

Samtidig som de blir partnere, går fylket også inn som medlem i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn som består av mer enn 180 kommuner og fylkeskommuner.

− Deltakelsen i nettverket vil også kunne styrke vårt arbeid med stedsutvikling gjennom fylkets Program for bærekraftig by- og tettstadutvikling. Det handler om å utvikle nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer god fysisk og psykisk helse, og er prega av tillit, tilhørighet, trygghet og tilgjengelighet, avslutter Heidi-Iren.

Les mer om senterets partnerskapsordning.

OM MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansatte over hele fylket og er en av de største arbeidsgiverne i regionen med sine rundt 2500 ansatte.

Møre og Romsdal fylkeskommune har blant annet ansvar innenfor kultur, folkehelse, næringsutvikling, utdanning og samferdsel. Fagområder som er sentrale for å utvikle både store og små lokalsamfunn i hele Møre og Romsdal.

 www.mrfylke.no