20. oktober: Læring gjennom heile livet

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 23.08.22 (oppdatert 23.08.22)
hvite puslespillbrikker i en haug
Fysisk og kognitiv trening er viktig for god hjernehelse i alderdommen. Foto: Unsplash

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i Møre og Romsdal inviterer til konferansen Læring gjennom heile livet. Silja Nicoline Angellsen fra Helsedirektoratet og Nina Myklebust fra Senteret for et aldersvennlig Norge holder et felles innlegg om fysisk og kognitiv trening for god hjernehelse i alderdommen.

Det å mestre kravene til kompetanse i ulike sammenhenger er en svært viktig forutsetning for å kunne ha et selvstendig og meningsfullt liv. Det påvirker i stor grad helsen vår og hvordan vi lever våre liv. Konferansen retter fokuset mot det faktum at læringsbehov og læringsformer endrer seg med alderen.

HVOR: Scandic Parken, Ålesund
NÅR: 20. oktober 10.00 – 15.45
HVORDAN: Påmeldingsfrist 1. oktober
Konferansen er gratis, finansiert av Vofo
HVEM: ledere kommunene og i frivillige lag og organisasjoner

Læringsprisen 2022

Kjenner du noen som har brukt læring til å skape positiv endring for seg selv eller andre? VOFO deler ut Læringsprisen til enkeltpersoner, foreninger, bedrifter eller institusjoner som fortjener en ekstra oppmerksomhet.

Her finner du informasjon om Læringsprisen og hvordan du kan nominere kandidater til prisen. Fristen for nominasjonen i Møre og Romsdal er 15. september.

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er hovedorganisasjonen for et stort mangfold av studieorganisasjoner der livslang læring og livsmestring er målet for ulike opplæringstiltak og arrangement for voksne i alle aldrer.

www.vofo.no