Samarbeid om smarte løsninger

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 17.08.22 (oppdatert 17.08.22)
Brukerinvolvering er nøkkelen i utvikling og innovasjonsprosesser. For å avdekke faktiske behov og sikre at det skapes treffsikre og brukervennlige løsninger for den enkelte, har NSCC et eget nasjonalt testsenter – Norwegian Smart Care Lab (NSCL) . Foto: NSCC

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og Senteret for et aldersvennlig Norge blir partnere. − Vi har mange felles mål, og jobber begge for at Norge best mulig kan håndtere den demografiske utviklingen, sier Arild Kristensen, CEO i NSCC.  

Som en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena jobber NSCC for utvikling av bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne, samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse og omsorgstjenester.  

− Vi ser at det er nødvendig å jobbe stadig smartere og mer effektivt for å håndtere den demografiske utviklingen Norge møter. Det finnes allerede et hav av løsninger hos våre medlemmer og vi jobber for at disse skal tas i bruk, og bidra til en lettere hverdag både for eldre, pårørende og helsevesenet, forklarer Arild.  

Må tenke nytt  

Det er en gang slik at dersom Norge skal kunne opprettholde et fungerende velferdstilbud i fremtiden, må både offentlig og privat sektor se på nye måter de kan levere ulike produkt og tjenester. Hjemme hos folk og på ulike institusjoner.  

− Folk ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. En del av løsningen vil være velferdsteknologi. Men dette markedet er både nytt og umodent. Dermed oppstår det gjerne komplekse utfordringer som berører mange ulike aktører fra ulike sektorer, understreker Nina Myklebust som leder senterets partnerskapsordning.  

− Samarbeidsarenaen som NSCL representerer, legger til rette for at store og små bedrifter, kommuner, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer kan jobbe sammen for fremtidens bærekraftige og aldersvennlige løsninger. Det er nettopp dette som er så utrolig viktig for at samfunnet skal bli enda mer aldersvennlig, legger hun til.  

Teknologioptimister 

Medvirkning og involvering er to avgjørende faktorer i det å skape aldersvennlige tjenester og produkt. For å avdekke faktiske behov og sikre at det skapes treffsikre og brukervennlige løsninger for den enkelte, har NSCC et eget nasjonalt testsenter – Norwegian Smart Care Lab (NSCL). Laben hjelper selskaper med å gå fra idé til implementering, og tester løsningene i reelle omgivelser sammen med brukerne.   

− Gjengen i NSCC og på Smart Care Lab er teknologioptimister som gir alt de har for å sette fart på utviklingen av smarte løsninger. Det er enormt inspirerende og gøy å være en del av teamet, og ikke minst føles det viktig å jobbe for at smarte løsninger kan skape en bedre hverdag for folk flest, forteller Arild.  

− Resultatet blir alltid bedre når flere drar i samme retning og Senteret for et aldersvennlig Norge er en viktig samarbeidspartner for oss. Nå gleder vi oss til å se hva vi får til sammen, avslutter han. 

OM NORWEGIAN SMART CARE CLUSTER 

Visjon: Generating impact through smart care solutions  

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er en Arena Pro-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet med NCE-status. Klyngen består av mer enn 270 medlemmer fra hele landet.  

NSCC legger til rette for samhandling og innovasjon på tvers av sektorer, slik at ulike aktører i helseindustrien finner hverandre og drar i samme retning.  

Hovedkontoret ligger Stavanger. I tillegg har de avdelinger i Bergen og Grimstad samt node-tilknytning i innlandet via Helseinn. 

www.smartcarecluster.no 

www.smartcarecluster.no/lab