11. oktober: Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser (webinar)

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 10.08.22 (oppdatert 01.12.22)
Mann som sitter p en benk og ser ut over byen
Illustrasjonsbilde: Unsplash

Gjennom gode eksempler synliggjøreres hvilke muligheter som ligger i det å gjøre uteområder mer tilgjengelige og inkluderende.

Forsommeren 2022 etterlyste Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn og KS sitt Kommunenettverk universell utforming kommuner som har etablert eller planlegger å etablere uteområder med mål om å gjøre de mer tilgjengelig og inkluderende. Resultatet av etterlysningen presenteres i en egen webinar-rekke. Første webinar, 11. oktober, har tema: Kartlegging, medvirkning og samlokalisering/sambruk.

Neste webinar blir 25. november kl.10-12.

Om webinaret

Dato: 11. oktober 2022
Tidspunkt: 10.00 til 12.00
Hvor: Lenke til pålogging blir sendt ut per e-post 10. oktober til alle som er påmeldt. (Opptak vil bli gjort tilgjengelig i etterkant)

Webinaret er gratis og åpent for alle

Program

10.00 Velkommen ved Anne Berit Rafoss, prosjektleder Senteret for et aldersvennlig Norge

10.05 Kartleggingsarbeid knyttet til utvikling av uteområder/møteplasser– erfaringer fra Austevoll kommune

10.20 Tilskuddsordninger og verktøy fra Kartverket 

10.30 Medvirkningsarbeid – erfaringer fra Indre Fosen kommune

10.45 Medvirkningsaktiviteter i Gjerdrum kommune

11.00 Pause

11.05 Samlokalisering/sambruk – 4 eksempler fra Oslo kommune

11.25 Samlokalisering/sambruk – eksempel fra Lillestrøm kommune

11.40 Aldersvennlig samlokalisering og sambruk ved Lene Hennum, rådgiver Vestfold og Telemark Fylkeskommune

11.50 Forankring, økonomi og gjenbruk ved Heidi Fadum, seniorrådgiver Helsedirektoratet

12.00 Avslutning og oppsummering ved Anne Berit Rafoss

Her kan du lese mer om aldersvennlige uteområder og møteplasser.