19. august: Aldring, aktivitet og fellesskap – før, under og etter pandemien (webinar)

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 06.07.22 (oppdatert 11.08.22)
Illustrasjon. Foto: Estera K. Johnsrud/No Isolation.

Helsedirektoratet inviterer til webinar der blant annet Nordlandsforskning, Røde Kors og Nasjonalforeningen for folkehelsen deler forskningsresultater, kunnskap og erfaringer om hvordan eldre har hatt det under pandemien.

Når: 19. august
Tid: 11 – 13
Hvor: Digitalt
Hvordan: Ingen påmelding. Lenke og opptak av webinaret legges ut på Helsedirektoratet sine sider.

På webinaret lanseres rapporten Et aldersvennlig samfunn i koronaens tid? En studie av tilbud og hverdag blant hjemmeboende eldre i pandemiens første 1,5 år som Nordlandsforskning har gjennomført for Helsedirektoratet som en del av oppfølging av strategi for et aldersvennlig samfunn. Prosjektet har sett på kommuners arbeid med et aldersvennlig samfunn under en pandemi og konsekvenser for hjemmeboende eldres livskvalitet