Kjemper for seniorenes rettigheter

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 04.07.22 (oppdatert 04.07.22)
Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Forbrukerrådet har inngått partneravtale med Senteret for et aldersvennlig Norge. − Når det blir flere eldre forbrukere av varer og tjenester, må leverandørene bidra til at seniorers rettigheter sikres med egne tiltak, når det er nødvendig, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet. 

− Gjennom samarbeidet med Senter for et aldersvennlig Norge vil vi sikre oss god innsikt i seniorenes behov, slik at vi kan kjempe målrettet for deres rettigheter, understreker hun videre.  

 − Vi er svært glade for at Forbrukerrådet vil stå sammen med oss i kampen for seniorenes rettigheter og et mer aldersvennlig Norge, sier Nina Myklebust som leder arbeidet med senterets partnerskapsordning. 

− Gjennom partnerskapsavtalen vil vi sammen kunne bidra til å rette fokus på noen av de utfordringene som har oppstått i kjølvannet av pandemien og den svært raske, digitale utviklingen, legger hun til.  

Digitaliseringen skaper utfordringer 

For som forbrukere har vi rett til viktige varer og tjenester, beskyttelse mot fare for helse og sikkerhet og tilstrekkelig med informasjon slik at vi kan ta informerte valg. Dette er vedtatt av FNs generalforsamling. Og det gjelder for varer og tjenester uavhengig om det er produsert i offentlig eller kommersiell regi.  

Blyverket forklarer at med overgangen til et bærekraftig samfunn og den digitale revolusjonen, utfordres alt forbruk og alle forbrukere.  

− Som forbrukere kommer vi i sårbare situasjoner når forbruket endres og nye kjøpsmåter oppstår som følge av digitaliseringen. Vår oppgave er å styrke forbrukernes stilling for å redusere de sårbare situasjonene.  

Målet er et mer inkluderende samfunn 

− Målsetningen må være et enda mer inkluderende og tilgjengelig samfunn, fortsetter Nina.  

− De som ikke er digitale må på lik linje med de digitale ha mulighet til å komme seg rundt, være en del av det sosiale i samfunnet og ikke minst kunne kjøpe de varene og tjenestene de ønsker og trenger. 

Nina ser frem til mulighetene som ligger i avtalen med Forbrukerrådet.  

− Samarbeidet vil vi oss økt innsikt i seniorforbrukerne og hvilke utfordringer de møter. Og ikke minst kunnskap om hva vi bør fokusere på fremover, avslutter Nina. 

Les mer om senterets partnerskapsordning.

OM FORBRUKERRÅDET 

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som hjelper forbrukerne og påvirker næringslivet og styresmaktene i en forbrukervennlig retning.  

De er statlig finansiert og ligger til Barne- og familiedepartementet, men er fristilt politisk, og har sine egne fullmakter, eget styre og egne vedtekter som er fastsatt ved kongelig resolusjon.  

Direktøren er ansatt på åremål for 5 år.  

Forbrukerrådet holder til i Oslo.  

www.forbrukerradet.no