16. november: Leve hele livet-konferansen

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 01.07.22 (oppdatert 01.07.22)

Onsdag 16. november inviteres det til heldigital Leve hele livet-konferanse: Sammen for bærekraftige og levende lokalsamfunn.

Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. For mange vil pensjonisttilværelsen utgjøre nesten en tredjedel av livet, og de aller fleste holder seg aktive og har lite behov for helsetjenester i størstedelen av pensjonsårene. Samtidig blir vi framover færre yrkesaktive per pensjonist og vi vil ikke ha nok arbeidskraft til å dekke tjenestebehovet på samme måte som i dag.

TID: 16. november, kl. 09.00-13.00. Leve hele livet-prisen deles ut klokken 10.00.
STED: Konferansen er heldigital, åpen og gratis for alle.

Hvordan skal vi sammen rigge lokalsamfunn og tjenester for at så mange som mulig skal oppleve god livskvalitet og få helsehjelpen de trenger, når de trenger det? Hvordan motiverer vi dagens og morgendagens pensjonister til å bidra med sin kunnskap og sine ressurser? Og hvordan kan det offentlige, det private og sivilsamfunnet samarbeide tettere for å løse disse utfordringene?

Dette blir det mer om på årets Leve hele livet-konferanse.