Opplæringstilbud til eldrerådene i 2023

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 14.06.22 (oppdatert 15.06.22)
Foto: Unsplash

Senteret for et aldersvennlig Norge er nå godt i gang med utvikling av et opplæringstilbud for eldreråd, andre kommunale folkevalgte og administrative medarbeidere. Til høsten skal Vestfold og Telemark være med å teste ut opplegget. Tilbudet skal være klart til kommunevalget i 2023.

Eldrerådsopplæring har vært svært etterspurt. Senteret fikk i Statsbudsjettet for 2022 i oppdrag å utvikle et tilbud. I vinter sendte vi ut en undersøkelse til landets eldreråd som første del av arbeidet. Den viste at over 50 prosent av de som svarte, ikke hadde fått noen form for opplæring da eldrerådet ble etablert.

Medvirkning på timeplanen

Tilbudet som vi nå utvikler skal gi eldrerådene opplæring i deres oppgaver, men også i medvirkningsarbeid for å fremme mer aldersvennlige lokalsamfunn.

– Dette skal sette eldrerådene i stand til å være gode representanter for eldrebefolkningen i sine kommuner og fylkeskommuner. Og til å bli attraktive samarbeidspartnere for kommunens administrative og politiske ledelse, forteller prosjektleder Ingrid Køhler Knutsen i senteret.

Klart i 2023

Vestfold og Telemark er valgt ut som region for å utvikle og teste ut opplegget. Det skal skje gjennom to samlinger i regionen til høsten.

– Etter at det er gjennomført, vil vi ferdigstille et tilbud som kan være landsdekkende og klart til etter kommunevalget i 2023, forteller Ingrid.

 – Vestfold og Telemark er valgt fordi regionen har en fin blanding av bykommuner og utkantkommuner og en god variasjon med sentralisert og desentralisert befolkning, legger hun til.

Aldersvennlig samfunn

Opplæringen vil foregå som en kombinasjon av digital undervisning etterfulgt av en heldags fysisk samling. I den fysiske samlingen legges det opp til innlegg og refleksjon innenfor tre temabolker; rådets oppgaver og funksjon, aldersvennlig samfunn og medvirkning og innflytelse.

–  Hvordan det endelige opplæringstilbudet vil bli, bestemmer vi først etter at vi har gjennomført og evaluert piloten i Vestfold og Telemark, avslutter Ingrid.

Eldrerådene i Vestfold og Telemark har fått egen invitasjon med datoer. Påmelding blir sendt ut etter sommeren.