Senteret og Frivillighet Norge blir partnere

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 13.06.22 (oppdatert 13.06.22)
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge og Wenche Halsen, leder i Senteret for et aldersvennlig Norge. Foto: Frivilligjhet Norge

– For Frivillighet Norge er det viktig å samarbeide med andre store nasjonale aktører, som kan bidra til gode rammevilkår for frivillige organisasjoner, økt kunnskap og mer mangfoldig deltakelse fra befolkningen, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Vi blir flere og friskere eldre i årene som kommer. Seniorene representerer erfaring og kunnskap som samfunnet treger. Et av oppdragene vi i Senteret for et aldersvennlig Norge har, er nettopp å bidra til at seniorene sine ressurser blir brukt.

– De demografiske endringene betyr at frivilligheten aldri har vært viktigere, og samarbeidsavtalen med Frivillighet Norge er av stor betydning i vårt arbeid med å mobilisere og engasjere seniorene, sier Wenche Halsen leder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Frivillige organisasjoner ønsker eldre velkommen

Det er et mål å rekruttere, invitere og inkludere flere seniorer inn i frivillige organisasjoner i tiden frem over.

– Etter pandemien ser vi et stort behov for styremedlemmer, tillitsvalgte, aktive medlemmer og frivillige, til å drive lokallag og skape aktivitet for seg selv og andre. Engasjement og deltakelse er god folkehelse i seg selv, forteller Stian.

Funn fra en nasjonal undersøkelse fra februar til april 2022 viser at 78 % av lokallagene ønsker å rekruttere flere over 60 år. Der oppgir også 63 % av lokallagene at man kan være med å gjøre frivillig innsats, uten å måtte ha et medlemskap, så dette skal ikke være til hinder for å bli kjent med organisasjonen og bli med i fellesskapet.

Kommunen og frivilligheten

Frivillighet Norge oppfordrer kommunene til å ha en helhetlig frivillighetspolitikk og legge til rette for økt deltakelse i frivillige organisasjoner.

– I vårt arbeid med økt deltakelse, ser vi nærmere på kommunens rolle som veivisere og tilretteleggere. Vi ser nytte av partnerskap og samarbeid, når vi nå skal jobbe videre med å utvikle veiledere og informasjonsmateriell, for både kommuner og frivillige organisasjoner, sier Slotterøy Johnsen.

– Eldres deltakelse i frivillige organisasjoner er både viktig og verdifull. De er ettertraktet for sin kunnskap og kapasitet. Nå er det Frivillighetens år, og vi har et mål om å få flere med. Eldredagen 1. oktober blir startskuddet for ulike tiltak, som vi skal få ut til befolkning og kommuner, i samarbeid med Senteret for et aldersvennlig Norge, avslutter Stian.

OM FRIVILLIGHET NORGE

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner. De ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 350 medlemsorganisasjoner, som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet.

Med midler fra Helsedirektoratet arbeider Frivillighet Norge med å mobilisere mot ensomhet, gjennom deltakelse i frivillige organisasjoner. Her er eldre utpekt som en viktig målgruppe, og Frivillig.no blir benyttet til rekruttering av nye frivillige over hele landet.

Frivillighet Norge deltar også i Rådet for et aldersvennlig Norge.

www.frivillighetnorge.no