To tredeler av dagens boliger har manglende tilgjengelighet

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 10.06.22 (oppdatert 16.06.22)
Bo trygt hjemme-reformen var tema da statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet holdt innlegg på konferansen «Ein bustad for heile livet». Foto: HOD

Boliger å bli gammel i vil være et hett tema i tiden som kommer. Vi blir flere eldre som skal greie oss selv hjemme så lenge som mulig. Det er vedtatt politikk. Under konferansen “Ein bustad for heile livet” fortalte statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet mer om hva regjeringen planlegger på dette området.  

Det å bli boende hjemme er det vi selv ønsker oss, viser tall fra Pensjonistforbundet og Huseierne. Men å bo hjemme er ikke ensbetydende med at vi skal bli boende i huset der vi flyttet inn da vi giftet oss og fikk våre tre barn. Et hjem er der vi har vår egen inngangsdør. Et trygt og godt hjem handler om at boligen er slik at vi kan ta oss rundt også når vi har svekket mobilitet. Der vi har et nærmiljø med møteplasser og butikker, fremkommelige uteområder og transportmuligheter.  

− Utfordringen er tilgangen på egnede boliger å bli gammel i, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet. To tredeler av de boligene vi bor i dag ha manglede tilgjengelighet og er dermed ikke egnet når mobiliteten svikter, forklarer hun.  

Hvordan løse boligbehovet 

Rønning-Arnesen var invitert til å snakke om Bo trygt hjemme-reformen som er under utarbeidelse, da Senteret for et aldersvennlig Norge, Statsforvalteren i Vestland, Husbanken og KS Vest inviterte til boligkonferansen «Ein bustad for heile livet» i slutten av mai. Temaet for konferansen var nettopp hvordan boligbehovet kan løses, og slik utsette behovet for sykehjem.

Over 400 deltakere fra kommune og stat, utbyggere og organisasjonsliv deltok både fysisk i Bergen og digitalt.  

På konferansen delte et titalls innledere med forskjellig innfallsvinkler fra offentlig og privat sektor sine erfaringer og eksempler på muligheter og løsninger. Målet var å inspirere til utvikling av nye boligløsninger i landets kommuner.

Eksemplene som ble presentert viste at enkelte kommuner har kommet et godt stykke på vei, mens andre har tanker og gode ideer på tegnebrettet. Utbyggerne på scenen viste at de har iverksatt gode boligprosjekter for eier eller leie, og at flere spennende løsninger er på vei.  

Nødvendig med planlegging og samarbeid  

Statssekretærens budskap var at for å sikre egnede boliger der folk kan greie seg selv, må det samarbeid til; kommunene må samarbeide med boligbransjen, sivilsamfunnet og den enkelte innbygger. Og her vil planlegging bli helt sentralt.  

− Kommunene må planlegge og den enkelte av oss må planlegge for hvordan vi vil ha det, understreket Rønning-Arnesen.  

Hun presiserte at fremover må behovet for helse og omsorgstjenester sees sammen med bolig.  

− Vi må trekke teknologi og hjelpemidler inn i boligplanlegging og boligutvikling. Alle skal imidlertid være trygge på at de får tilpassede helsetjenester, uavhengig av lommebok og adresse. Alle skal ha like muligheter til å leve forskjellige liv. Vi må huske at 80-åringer er like forskjellige som 30-åringer. Regjeringen vil gi innbyggerne gode og trygge liv i et rettferdig samfunn, understreket Rønning-Arnesen.    

På tvers av generasjoner 

Rønning-Arnesen viste også til de ressursene, muligheten og klokskapen som eldre representerer og som må brukes. 

− Vi må etablere levende lokalsamfunn på tvers av generasjoner. Og det må skapes gode rammer for at eldre kan engasjerer seg. Eldre må være representert i råd, styrer og utvalg.  

Statssekretær Rønning-Andersen viste til regjeringens arbeid med Bo trygt hjemme- reformen, og betydningen av at en i tiden som kommer må gå sammen for å finne gode aldersvennlig løsninger.  

− Å etablere aldersvennlige samfunn er et mål, men det er også en metode, presiserte hun.   

I forbindelse med utarbeidelse av Bo trygt hjemme-reformen vil det bli arrangert en rekke innspills-møter rundt om i landet. Rønning-Arnesen ber alle som blir invitert inn om å delta for å komme med sine synspunkt og innspill.  

Les mer om arbeidet med Bo trygt-hjemme på regjeringen sine nettsider.