Norsk Kommunalteknisk Forening er signert som partner

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 08.06.22 (oppdatert 08.06.22)
Kirsti Kierulf, adm. direktør i Norsk kommunalteknisk forening (NKF)
Kirsti Kierulf, adm. direktør i Norsk kommunalteknisk forening (NKF).

− Aldersvennlige samfunn er en del av det å bygge attraktive og bærekraftige samfunn. Derfor ønsker vi å løfte denne tematikken ytterligere i våre fora, sier Kirsti Kierulf, adm. direktør i Norsk kommunalteknisk forening (NKF).

− Vårt mål er å bidra til økt kunnskap slik at det kan legges til rette for utvikling av aldersvennlige lokalsamfunn, og vi ser frem til samarbeidet med NKF. Jeg håper at dette partnerskapet vil åpne opp for økt dialog og stimulere til samhandling på tvers av både kommunegrenser og fagfelt, sier Nina Myklebust, som er ansvarlig for senterets partnerskapsordning.

− Kjernen i å lykkes med aldersvennlig ligger nettopp i det tversektorielle samarbeidet, legger hun til.

Relevant for flere fagområder

NKF har over 400 virksomhetsmedlemmer. Samtidig er over 850 kommunale enheter aktive i foreningens ulike nettverk. Her jobbes det med kunnskapsdeling innen plan og miljø, byggesak, veg og park og bygg og eiendom. Samtidig har foreningens landsmøte nylig opprettet NKF digital.

− Kommunalteknisk sektor er helt avgjørende for at vi skal møte endringen i demografien på en hensiktsmessig måte, mener Kierulf.

− Medlemmene våre forvalter, drifter og vedlikeholder blant annet skoler, sykehjem, boliger, veier, parker og infrastruktur og mye mer. Aldersvennligtematikken er relevant for alle våre fagområder, konstaterer hun.

Kunnskapsdeling om aldersvennlig

Kierulf forteller videre at de tillitsvalgte og nettverksgruppene i NKF vier sin tid til å utvikle og foredle beste praksis, dele erfaringer og sørge for at NKF er en kunnskaps-, samfunns- og bærekraftsutvikler.

− Gjennom et samarbeid med senteret ønsker vi å bedre kunne ruste våre medlemmer i arbeidet med aldersvennligtematikken. Ansatte i kommunalteknisk sektor har veldig mange hensyn de må ta i sitt arbeid. Det å da lene seg på eksperter i innhentingen av kunnskap er svært nyttig.

Og senteret er gjennom sitt Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn i dialog med over 180 kommuner og fylkeskommuner for å bidra til kunnskap om hvordan man kan og bør arbeide, nettopp med NKF sine fagområder, for å skape mer aldersvennlige byer og tettsteder.

− Det er ute i lokalsamfunnet hos menneskene at utvikling og innovasjon skjer. Det er der de små og større grepene må tas for fremtiden. Vi ser frem til å lære av hverandre og ikke minst bidra til å få formidlet både kunnskap og nytenking, avslutter Nina.

OM NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING (NKF)

Visjon: Kunnskapsdeling for et bedre samfunn.

NKF er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere. Foreningen har over 400 virksomhetsmedlemmer og kommunene som er medlem i NKF dekker 99,5% av den norske befolkningen.

Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø og veg og park. 

Landsmøtet er høyeste organ, og administrasjonen sitter i Oslo.

www.kommunalteknikk.no