Etterlysning: Aldersvennlige uteområder

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 11.05.22 (oppdatert 11.05.22)
Mann som sitter p en benk og ser ut over byen
Uteområder og møteplasser kan bidra til økt aktivitet og inkludering på tvers av generasjoner. Foto: Night/Unsplash

Vi er på jakt etter kommuner som enten har etablert eller planlegger å etablere, uteområder med mål om å gjøre de mer tilgjengelig og inkluderende. Her er det mulighet til å få veiledning både i oppstart og til videreutvikling.  

Etterlysningen sendes ut i samarbeid mellom Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn og KS sitt Kommunenettverk universell utforming.  

 − Universell utforming er en forutsetning for aldersvennlig utvikling. Uteområder og møteplasser kan bidra til økt aktivitet og inkludering på tvers av generasjoner. Gjennom gode eksempler vil vi i høst synliggjøre hvilke muligheter som ligger i det å gjøre uteområder mer tilgjengelige og inkluderende i et felles webinar for de to nettverkene, forteller Anne Berit Rafoss, i Senteret for et aldersvennlig Norge.  

Send inn prosjektbeskrivelser innen 10. juni 

Men da trengs altså de gode eksemplene. Har din kommune allerede gjort noe som har bidratt til at dere har fått et fint område for eldre og andre som har behov for litt ekstra tilpasninger for å ferdes trygt og godt ute? Eller går dere med planer eller tanker om tiltak for å utvikle slike områder? 

Send epost til anne.berit.rafoss@helsedir.no innen 10. juni, med en kort beskrivelse av prosjektet – og gjerne noen bilder.  

Få hjelp og veiledning til prosjektet  

− Vi vil også underveis kunne bidra til utvikling for de kommunene som er i oppstart, og til videreutvikling der tiltak allerede er gjort, forteller Anne Berit.  

−  De eksemplene som blir valgt, blir i første omgang presentert på et webinar til høsten sammen med beskrivelsen av hvordan kommunen har jobbet. Vi bistår med råd og veiledning underveis.  

Målet med webinaret og samarbeidet mellom de to nettverkene er å bidra med felles læring og utveksling til andre kommuner som også jobber med universell utforming og aldersvennlig. 

− Nå gleder vi oss til å se de gode eksemplene, smiler Anne Berit.