Senter for seniorpolitikk blir partner

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 09.05.22 (oppdatert 09.05.22)
Fra venstre: Seniorrådgiver Nina Myklebust, Wenche Halsen, leder av Senteret for for et aldersvennlig Norge og Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk

− Sammen kan vi forhåpentligvis bidra til at flere setter seniorpolitikk i arbeidslivet på dagsordenen, sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP).

I et aldersvennlig samfunn er målet at eldre skal få bruke sin kompetanse og sin erfaring så lenge som mulig.

− Dagens seniorer er høyere utdannet og har mer kunnskap enn noen gang tidligere. Vi trenger de i arbeidslivet lenger, sier Nina Myklebust, som leder senterets partnerskapsordning.

− I over 50 år har Senter for seniorpolitikk jobbet med å utvikle et inkluderende arbeidsliv og med å synliggjøre ressursene og utviklingsmulighetene de eldre representerer. Vi ser virkelig frem til samarbeidet.  

Den enkelte, virksomhetene og samfunnet

Selv om sysselsettingen av seniorer har økt de siste årene, er det slik i dag at et klart flertall har gått av med pensjon når de passerer 65 år. Det er også godt dokumentert at eldre arbeidssøkere møter på ekstra utfordringer i jakten på en ny jobb.

SSP arbeidet blant annet for å øke interessen hos den enkelte, til å jobbe lenger, men også for å få samfunnet til å se betydningen av at flere står i arbeid lenger. Det er viktig å få virksomhetene til å integrere seniorperspektivet i sin personalpolitikk.

− Vi blir flere eldre i yrkesaktiv alder, og arbeidsplassene trenger både den kompetansen og de ressursene som eldre arbeidstakere har. Mange seniorer både kan og vil jobbe lenge. Vi må utvikle et arbeidsliv hvor flere jobber lenger, understreker Østerud.

Logoen til senter for seniorpolitikk

OM SENTER FOR SENIORPOLITIKK

Senter for seniorpolitikk er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet.

SSP initierer og støtter forskning innen fagområdet, og bidrar til samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner.

30 ulike organisasjoner er tilsluttet SSP per april 2022.

www.seniorpolitikk.no