Ny undersøkelse: Slik planlegger vi alderdommen

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 19.04.22 (oppdatert 27.04.22)
Profilbilde Wenche Halsen
Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge, synes det gledelig å se at vi allerede fra 45 årsalder begynner å legge planer, slik at vi kan få den alderdommen vi ønsker. Foto: Pål Laukli

Nærmere 8 av 10 nordmenn mener at den enkelte må ta større ansvar for å sikre seg en god alderdom. Og allerede fra 45 års alder har de fleste av oss gjort oss tanker om hvordan vi vil ha det eller lagt planer for pensjonisttilværelsen.  

Det viser tallene fra Helsepolitiske barometer som ble lansert nå i april, der vi har stilt befolkningen spørsmål om å bli eldre. Undersøkelsen gjennomføres årlig av markedsanalysebyrået KANTAR.  

Planlegger for pensjonisttilværelsen 

I undersøkelsen svarer 4 av 5 mellom 45 og 59 år at de har planlagt eller gjort seg noen tanker for å få den pensjonisttilværelsen de ønsker seg. Og for befolkningen sett under ett, er de fleste opptatt av hvordan de skal sikre seg en trygg økonomi, holde seg fysisk aktive og ha noe å fylle tiden med.  

– I dag er vi i snitt 65,5 år når vi går av med pensjon. Det vil si at vi at flere av oss kan forvente å leve som pensjonister i 20–30 år. Derfor er det svært gledelig å se at vi allerede fra 45 årsalder begynner å legge planer, slik at vi kan få den alderdommen vi ønsker, sier Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge.  

Hvor og hvordan vil du bo? 

Årets undersøkelse viser som fjorårets, at bolig og hvordan vi skal bo når vi bli eldre, er noe som opptar mange.  

− Flere svarer at de har tenkt på og lagt planer for hvor og hvordan de skal bo nå de blir eldre. Vi ser at det å kunne bo hjemme lengst mulig er noe av det viktigste for oss, konstaterer Wenche, og legger til jo eldre vi er, jo viktigere er dette for oss.  

Les også kronikken Vi må legge planer og ta større ansvar for vår egen alderdom i Aftenposten 24.april.

Vil ikke tenke tanken 

Planlegging og tanker om pensjonisttilværelsen følger naturligvis alder. 23 prosent av de spurte svarer at de ikke har gjort seg opp noen tanker eller planlagt for alderdommen, og dette gjelder i større grad kvinner enn menn.   

–  Mange har ikke lyst til å ta innover seg at de blir eldre, og skyver det foran seg, sier Wenche.  

– For de fleste går overgangen fra yrkesliv til pensjonisttilværelsen helt smertefritt. Men for en del så vil det etter hvert også føles tomt. Det er mange dager som skal fylles med innhold. Det krever både initiativ, at man bor slik at man enkelt kan delta i ulike aktiviteter, og at man har sørget for en økonomi som gjør at man kan være med på det man ønsker, mener hun. 

En albumside med et fotografi av noen som bygger et hus.

Bli inspirert til å planlegge på vår kampanjeside planleggelitt.no

Ta ansvar for egen alderdom 

Og når vi ser at hele 4 av 5 i aldersgruppen 45-59 år har lagt planer, leder det oss naturlig over til et annet funn i undersøkelsen. 79 prosent svarer nemlig at den enkelte må ta ansvar for egen helse, sosialt liv og boligsituasjon for å sikre seg en god alderdom.  

− Tallet er identisk med fjoråret. Samtidig ser vi at det er flere eldre som mener at det må være på denne måten, forteller Wenche, men legger også til at myndighetene har et ansvar.  

– Blant annet ved å tilrettelegge for møteplasser og arenaer tilpasset denne store gruppen, at det finnes boliger å flytte til hvis man ikke kan bo i sin tidligere bolig og at det er transportmuligheter.  

Hovedfunn fra senteret sine spørsmål:  

 • 79 % mener at den enkelte selv må ta ansvar for egen helse, sosialt liv og egen boligsituasjon for å sikre seg en god alderdom. 
 • De fleste, 46 %, er opptatt av hvordan de skal sikre seg en trygg økonomi som pensjonist.  
 • 79 % i aldersgruppen 45-59 år har lagt planer eller gjort seg opp noen tanker om hvordan de skal få det slik de ønsker som pensjonist.
 • Familie og venner (66 %), bo hjemme lengst mulig (52 %) og ivareta egne hobbyer og interesser (50%) er det flest mener vil være viktig når de blir pensjonist.  
 • Verdsettelsen av å kunne bo hjemme lengst mulig øker med alderen.  
 • 56 % foretrekker å få hjelp og støtte fra kommunen til hverdagslige sysler når de blir eldre, og det er en overvekt av de i aldersgruppen 60 til 74 år som svarer dette (flere svar mulig). 

Om Helsepolitisk barometer 

 • Helsepolitisk barometer er en uavhengig undersøkelse. 
 • Målinga er utviklet og eid av markedsanalysebyrå KANTAR 
 • Samarbeidspartnere i årets Helsepolitisk barometer er blant andre Senteret for et aldersvennlig Norge, NHO Service og Handel, Norsk Sykepleierforbund, Psykologforeningen m.fl. 
 • Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. 
 • Undersøkelse har i overkant av 2000 respondenter. 
 • Datainnsamling er gjort mellom 10. desember 2021 og 10. januar 2022. 

Her kan du se Kantars presentasjon av tallene.