1. juli: Søk om penger til utvikling av aldersvennlige løsninger

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 11.04.22 (oppdatert 15.06.22)
To eldre mennesker holder hver sin sykkel og ser på hverandre.
Sammen med DOGA skal Senteret for et aldersvennlig Norge se etter søknader med spesielt fokus på aldersvennlige løsninger innen transport og mobilitet. Foto: Mostphotos

DOGA deler ut inntil 125.000 kroner til inkluderende designprosjekter. Søknader som på ulike vis løfter frem aldersvennlige løsninger som kommer alle til gode er blant fokusområdene.

Designstøtten kan brukes til et forprosjekt eller et allerede igangsatt prosjekt. Støtten skal bidra til nye løsninger hvor det legges vekt på en inkluderende designprosess, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov til forbedring og forenkling for et mangfold av mennesker.

− Sammen med DOGA skal vi nå se etter søknader som setter spesielt fokus på aldersvennlige løsninger, både innen transport, mobilitet og andre områder. Det kan dreie seg alt fra fysiske og digitale produkter til tjenester og omgivelser, forteller Nina Myklebust, seniorrådgiver i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Søknadsfrist er utvidet til 1. juli 2022.

Les mer om søknadskriterier og prosessen her.

Aldersvennlig transport

I utviklingen av et aldersvennlig samfunn er transport et helt eget innsatsområde.

− Transport og mobilitet er avgjørende for at vi skal kunne delta i aktiviteter, være inkludert i og kunne bidra til samfunnet, understreker Nina.

− Vi håper det kommer inn mange gode søknader, og ser frem til å være en del av denne prosessen som inkluderer vurdering og oppfølging av eventuelle søknader og prosjekter sammen med DOGA, avslutter Nina. 

Les mer om partnerskapet med DOGA her.

Sosial, miljømessig og verdiskapende bærekraft

I tillegg til transport og mobilitet er også inkluderende reiseliv og kultur og bekledning og friluftsliv blant fokusområdene. 

− Alle prosjektsøknader ønskes velkommen med en visjon om nye produkter, tjenester, løsninger og omgivelser som bidrar til en bedre hverdag for folk flest. Felles er at alle må ha et mål om å levere på både sosial, miljømessig og verdiskapende bærekraft forteller Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA.   

For å få støtte er det et krav at det benyttes profesjonell designkompetanse og at prosjektet har en visjon om inkludering og universell utforming ut over minimum lovkrav og standarder.

Alle virksomheter, både private og offentlige kan søke sammen med en valgt profesjonell designpartner. Designpartner kan være ekstern eller in-house.