31. mai: Ein bustad for heile livet (konferanse)

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 29.03.22 (oppdatert 08.06.22)

Bustadkonferansen «Ein bustad for heile livet» blir arrangert 31. mai i Bergen.

Konferansen rette merksemda mot moglegheiter, løysingar og velferdsteknologi som gjer at den einskilde kan bu lenger i eigen bustad. Dette kan inspirere til utvikling av nye bustadløsyingar i kommunane.

Konferansen er relevant for kommunesektoren, utbyggjarar og andre aktørar som er sentrale når det gjeld å bidra til at vi har, og får, bustader som er eigna for eldre år.

Arrangør er Senteret for et aldersvennlig Norge, Statsforvaltaren i Vestland, KS Vestland og Husbanken.

Konferansen er gratis å delta på, anten du deltek fysisk i Bergen eller digitalt.