Fagekspert i globalt nettverk for aldersvennlig utvikling

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 24.03.22 (oppdatert 24.03.22)
Prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge, Anne Berit Rafoss er én av fem fageksperter i WHOs Age-friendly Environments Mentorship Programme (MENTOR-AFE).

Anne Berit Rafoss i senteret er hentet inn som fagekspert i et nytt mentorprogram i regi av World Health Organization (WHO) og International Federation on Ageing (IFA).

Her deler hun sin kunnskap og gir råd og veiledning til personer som er i posisjon til å påvirke utviklingen av aldersvennlige samfunn nasjonalt, regionalt eller lokalt.

− En spennende og unik mulighet. Den globale dimensjonen i en aldrende befolkning er interessant – her sitter vi alle i samme båt. Det fine er at den aldersvennlige tilnærmingen passer alle, uansett størrelse og geografisk plassering, forteller Anne Berit.

Én av fem eksperter

I alt er fem fageksperter hentet inn i prosjektet ECHO, som WHO og IFA har tatt initiativ til, og som er en del av mentorprogrammet Age-Friendly Environments (AFE). Ekspertene er valgt ut på bakgrunn av sin erfaring og kompetanse til å bygge fellesskap, og deres personlige mentoregenskaper.  

− Anne Berits ekspertise innen aldersvennlig utvikling og implementering er internasjonalt anerkjent. Hennes innsats for å skape et mer aldersvennlig Norge, der hun startet med Oslo, har vært inspirerende. Det gir unike muligheter for læring, inkludert anbefalt metodikk, for å skalere opp arbeidet med aldersvennlig fra lokalt til nasjonalt nivå, forteller Anna Sangster, direkør for politikk og innovasjon i IFA.

− Hun er fantastisk å jobbe med, er raus med sin kunnskap og ekspertise, og vi er takknemlige for å få ha henne med.

Nødvendige ferdigheter

Anna Sangster, direktør for politikk og innovasjon i International Federation on Ageing (IFA) (Foto: IFA)

Med utgangspunkt i WHOs modell for aldersvennlige samfunn, blir de rundt 100 påmeldte deltakerne i ECHO-initiativet, ledet gjennom ulike moduler der de ser på alt fra kartlegging og planlegging til implementering og evaluering.

− Målet er å bidra til å bygge kompetansen til å lede, påvirke og iverksette tiltak i utviklingen av aldersvennlige miljøer, forklarer Sangster.

− Gjennom programmet får deltakerne tilegne seg kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å kunne implementere og jobbe frem aldersvennligmodellen i sin by eller i sitt lokalsamfunn, avslutter hun.

Fra plan til handling

Ekspertene har ansvaret for det faglige innholdet i hver sin modul, der også en av deltakerne presenterer en case knyttet til tematikken. Deretter åpnes det for diskusjon, råd og veiledning.

I sitt faginnlegg skal Anne Berit ta for seg utvikling av handlingsplan og implementering.

− I Norge er vi privilegerte som har en egen strategi og reform for arbeidet med aldersvennlig. Ulike politiske settinger, gir ulike forutsetninger for hvordan den enkelte kan starte, forklarer hun.

− For min del handler det om å gi gode råd om hva som er viktig. Samtidig er det mye læring i å se hva og hvordan andre har løst det, avslutter Anne Berit.

Her kan du lese mer om WHO sitt mentorprogram og ECHO-initiativet.