Kollektivtrafikkforeningen er signert som strategisk partner

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 17.03.22 (oppdatert 17.03.22)
Illustrasjon som viser ulike mennesker i et utemiljø med ulike typer transport.
Inkluderende og aldersvennlige lokalsamfunn handler om å ha gode og riktige transporttilbud tilpasset eldre. Illustrasjon: Kollektivtrafikkforeningen

Kollektivtrafikkforeningens visjon er å forenkle folks liv. Som strategisk partner vil de være med på å løfte viktigheten av et kollektivtilbud som er tilpasset eldre. Både i by og bygd.

− Vi har en hypotese om at det finnes muligheter for å spare penger på andre samfunnsområder ved at man øker mobilitetstilbudet for eldre. Et tilbud som er tilpasset eldre kan gi de en bedre og mer aktiv hverdag, og det hadde vært flott å løfte dette inn i samfunnsdebatten, sier daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen, Olov Grøtting.

− Tanken er at når eldre lever mer aktive liv, holder de seg friske lenger før de har behov for andre tjenester fra samfunnet. Dette har vi veldig lyst til å se nærmere på sammen med Senteret for et aldersvennlig Norge.

Godt og riktig tilbud til de eldre

− I byene reiser alle aldersgrupper kollektivt, i mer rurale områder er det ofte de aldersgruppene som ikke har bil, eller som ikke kan kjøre bil som er avhengig av kollektivtrafikken. Et tilfredsstillende kollektivtrafikktilbud er viktig for å kunne leve gode og aktive liv, forklarer Olov.

Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen.

Eldre er en viktig kundegruppe for medlemmene i Kollektivtrafikkforeningen. Som bransjeorganisasjon representerer foreningen offentlige aktører med ansvar for lokal, regional og nasjonal kollektivtrafikk. Medlemmene planlegger, kjøper og markedsfører kollektivtrafikk- og mobilitetstjenester.

− Når vi samtidig ser på den demografiske utviklingen, så er det svært viktig at vi har et tilpasset kollektivtrafikktilbud både i by og distrikt for denne aldersgruppen. Dette er et veldig relevant område å jobbe med for vår organisasjon og våre medlemmer, legger hun til.

Aldersvennlig transport

Transport er et helt eget innsatsområde i utviklingen av et aldersvennlig samfunn, og bidrar, som Olov er inne på, til at eldre kan leve mer aktive liv. De kommer seg fra A til Å og får muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

− Med Kollektivtrafikkforeningen og deres nettverk med på laget, har vi en strategisk viktig partner i arbeidet for økt mobilitet blant våre eldre og et kollektivtrafikktilbud som bidrar til inkluderende og aldersvennlige lokalsamfunn, forteller Nina Myklebust, ansvarlig for partnerskapsordningen i Senteret for et aldersvennlig Norge.

−  Vi har allerede funnet flere arenaer for samarbeid. 4. april vil Kollektivtrafikkforeningen blant annet vil bidra med sine refleksjoner i webinaret om aldersvennlig transport, som vi i senteret arrangerer sammen med Helsedirektoratet. Her vil vi se på hvilke transportløsninger er tilgjengelig for eldre i Norge i dag, hvordan de fungerer og hvilke nye løsninger kan fungere i fremtiden, avslutter Nina.

Les mer om partnerskapsordningen her.

Om Kollektivtrafikkforeningen

Visjon: Å forenkle folks liv.

Kollektivtrafikkforeningen er en nasjonal bransjeorganisasjon for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektivtrafikk- og mobilitetstjenester.

Kjernen i virksomheten er framtidas mobilitet, kompetansebygging, samarbeid, inspirasjon og ivaretagelse av medlemmenes interesser.

Sekretariatet er lokalisert i Oslo, og medlemmene er fra hele landet.