KPMG blir strategisk partner

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 03.03.22 (oppdatert 09.03.22)

I møte den voksende eldrebefolkningen ser KPMG store muligheter for innovasjon og digitalisering av tjenester, tilbud og produkter. Og med sitt tydelige engasjement innen bærekraft, er vi glade for å ha de med på laget som en av våre strategiske partnere i arbeidet med et aldersvennlig Norge.    

− KPMG har en sterkt og tydelig bærekraftsprofil, og som et av verdens største revisjons- og rådgivningsselskaper sitter de på mye tverrfaglig kompetanse som er viktig for oss, forteller Nina Myklebust som leder partnerskapsordningen i senteret.   

Mulighetene med flere eldre

Med 25 kontor fordelt rundt om i hele Norge, kjenner KPMG distriktene godt, og vet hvilke utfordringer som rører seg der ute. Og det er særlig det økte presset på den offentlige helsetjenesten i kombinasjon, KPMG er opptatt av når det er snakk om den demografiske utviklingen. 

− Vi ser store muligheter for å løse disse flokene ved å skape mer innovasjon og ressursutnyttelse i helsevesenet gjennom utvikling og anvendelse av ny teknologi, forteller Henrik Lervold, marked- og kommunikasjonsdirektør og partner i KPMG.

− Vi er stolte av å kunne være en partner for Senteret for et aldersvennlig Norge. Det ligger et unikt potensial i utviklingen av bedre og mer effektive tjenester og produkter til hjemmet, f.eks. ved bruk av teknologi som vil la eldre kunne bo hjemme lengre og leve bedre liv, utdyper han.

Liker å ligge i forkant

Det er helt sikkert at Norge stadig vil få flere eldre – og at de vil utgjøre en større andel i distriktskommunene, enn i mer sentrale strøk.

− Den lokale kjennskapen og ekspertisen som KPMG sitter på, vil kunne hjelpe oss i arbeidet med å skape mer aldersvennlige samfunn – over hele landet, mener Nina.

Portrettbilde av Nina Myklebust
Nina Myklebust leder partnerskapsordningen i Senteret for et aldersvennlig Norge. Foto: Pål Laukli.

− KPMG sier at de liker å ligge i forkant. De våger å stille spørsmål, utfordre og vise nysgjerrighet. Det at de nå inngår et strategisk samarbeid med senteret, bekrefter nettopp dette. Vi behøver mer kunnskap om de muligheten og utfordringene den demografiske utviklingen representerer. Da trenger vi en partner som ser mot fremtiden, avslutter hun.

Les mer om partnerskapsordningen her.

Om KPMG

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper med mer enn 227.000 medarbeidere i 146 land. I Norge har de rundt 1 500 medarbeidere fordelt på 25 kontorer over hele landet.

Som et tverrfaglig kompetansehus tilbyr de tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjuss. Kundene er alt fra små- og mellomstore bedrifter til mange av Norges største virksomheter. De bistår også offentlige virksomheter og etater – og hjelper frivillige organisasjoner.

www.kmpg.no