Strategisk partner med DOGA

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 01.03.22 (oppdatert 09.03.22)
DOGA huset.

Vi er stolte av å kunne presentere DOGA som strategisk partner i arbeidet med et aldersvennlig Norge. Sammen vil vi synliggjøre hvordan og hvorfor riktig design kan bidra til mer aldersvennlige og inkluderende produkt, tjenester og løsninger.

I utviklingen av nye produkter, tjenester, digitale løsninger – og ikke minst utformingen av omgivelsene våre, spiller design og arkitektur en viktig rolle. Det bidrar til å sikre gode brukeropplevelser og en bedre hverdag for alle i livets ulike faser.

− Jeg er veldig glad for å ønske DOGA velkommen som partner. De er en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon, og representerer på den måten offentlig sektor inn i partnerskapsordningen, forteller Nina Myklebust som leder senterets partnerskapsordning.

Les mer om senterets partnerskapsordning.

Bærekraftige og lønnsomme løsninger

DOGA jobber for å fremme god bruk av design og arkitektur for å skape fremtidens nye, bærekraftige og lønnsomme løsninger i både næringsliv og offentlig sektor. Det å finne de brukervennlige og innovative løsningene på reelle utfordringer, er kanskje essensen i god design. Det som er nødvendig for noen, skal være bra for alle.

− Og akkurat slik er det med aldersvennlige samfunn. Vi i senteret gjentar, og kanskje til kjedsommelighet, at det som er bra for eldre, er bra for alle, smiler Nina.

Universell utforming

DOGAs program, Innovasjon for alle er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming, og det eneste tiltaket med fokus på inkluderende design og nyskaping i næringslivet.

Portrettbilde av Jannicke Holen
Seniorrådigiver i DOGA, Jannicke Hølen. Foto: Eirik Evjen

Seniorrådgiver Jannicke Hølen som leder programmet, sier at samarbeidet med Senteret for aldersvennlig Norge er viktig for dem.

− Gjennom den strategiske partneravtalen med senteret vil vi sammen sette fokus på den rollen design og arkitektur spiller innen forretningsutvikling i næringslivet og innovasjon i offentlig sektor.

− Design basert på innsikt fra ekte mennesker med levde liv og erfaringer er en viktig tilnærming for å introdusere attraktive produkter og løsninger som både eldre og et stort mangfold av mennesker virkelig vil ha og kan ta i bruk, uten stigma, avslutter Jannicke.

Om DOGA

DOGA holder til i Oslo og er en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon, og mottar årlig tilskudd over statsbudsjettet med oppdrag fra både Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Utenriksdepartementet.

DOGA gjennomfører prosjekter som handler om blant annet design, byutvikling, næringsliv, privat og offentlig sektor og medvirkning.

www.doga.no