Ny rapport: Pensjonistenes innsats er verdt milliarder

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 22.02.22 (oppdatert 23.02.22)
I 2019 utgjorde pensjonistenes frivillige innsats 51.700 årsverk. Foto: Thomas Andrew Haugen Koonce/Helsedirektoratet.

Norske pensjonisters bidrag til samfunnet gjennom frivillig innsats er årlig verdt 29 milliarder. Med riktig innsats kan verdien være doblet i 2035.  

Det viser tallene i en fersk rapport NyAnalyse as har utarbeidet på oppdrag fra Senteret for et aldersvennlig Norge.

Pensjonistene leverte 15.500 årsverk knyttet til lag, organisasjoner og frivilligsentraler, mens de la ned 36.200 årsverk på uformelt frivillig engasjement – som å hjelpe naboen med gressklipping eller rydde strendene for plast.

− Vi må legge vekk tanken om at flere eldre kun byr på utfordringer og økte kostnader, eller at eldre i hovedsak er mottakere av frivillig innsats. Flere aktive eldre betyr muligheter, og at de bruker så store deler av tiden sin på frivillighet sparer samfunnet for milliarder, understreker Wenche Halsen, leder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og Wenche Halsen, leder i Senteret for et aldersvennlig Norge besøkte Haugerud Frivillighetssentral der de diskuterte tallene i den nye rapporten. Foto: Thomas Andrew Haugen Koonce/Helsedirektoratet.

Må ta vare på ressursen

Tirsdag møtte Wenche kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen på Haugerud Frivilligsentral i Oslo. Og hun får støtte fra statsråden:

– Pensjonistene er en fantastisk verdifull ressurs i frivilligheten rundt omkring i hele landet. Deres innsats er et sentralt bidrag til å skape møteplasser, inkludering og deltakelse i små og store lokalsamfunn. Det fine med frivilligheten er at den gir noe både til de som utfører den, de som oppsøker frivillige tilbud, og ikke minst til storsamfunnet.

– Dette er en ressurs vi må ta vare på, sier Trettebergstuen.

Økning på 6000 årsverk på tre år

Tallene fra 2019 utgjør 6.000 flere årsverk og et hopp på nærmere 4 milliarder kroner sammenlignet med tallene fra 2016, som NyAnalyse den gang utarbeidet for Statens seniorråd. At rapporten baserer seg på tall fra 2019 skyldes begrensningene for den frivillige aktiviteten som følge av pandemien i 2020 og 2021.

Etter år med nedgang, viser beregningene at bidraget fra pensjonistene vil øke kraftig de neste årene. NyAnalyse anslår at det samlede verdibidraget nesten kan dobles, og dermed utgjøre ca. 54 milliarder kroner i 2035.  

Større fleksibilitet

− Potensialet er enormt. Men det må tenkes nytt for å engasjere flere frivillige pensjonister. Pensjonistene må selv få bestemme både på hva de vil bidra med, hvor mye og når de vil gjøre det. Frivilligheten må være frivillig og ikke tvang, sier Wenche.

− Kommuner og frivillig sektor må legge til rette slik at pensjonistene kan få bidra på en måte som gjør det lystbetont og meningsfylt, og som gjøre at de får bruke sin kunnskap og sine erfaringer, avslutter hun.