Delingskonferanse 15. februar

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 05.01.22 (oppdatert 14.02.22)
Illustrasjon av en eldre mann som klipper trær og busker.

Hvordan engasjere seniorene i frivilligheten? Vi har gleden av å invitere til digital konferanse der vi deler erfaringer og presenterer verktøy som kommunene kan bruke i rekrutteringen av flere seniorer til frivillig engasjement.

Når: 15. februar klokken 13.00 – 15.30
Hvor: Digitalt
Hvordan: Gratis. Lenke sendes ut 14. februar til alle som er påmeldt.
Målgruppe: Ansatte i kommunen som jobber med eldre, kultur og frivillighet i ulike sektorer. Konferansen vil også være relevant for andre med interesse for samspill mellom ideell sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlig sektor.

Påmeldingen er avsluttet. Alle som er påmeldt vil få tilsendt lenken i løpet av 14. februar. Det gjøres opptak av konferansen som vi vil dele med dere her på nettsidene våre i etterkant.

Program

  • Om prosjektet Mobilisering av seniorressursen – Hvilke kommuner har deltatt, hvordan er de like/ulike? Hva har vi gjort? Hvilke metoder har vi brukt?
  • Erfaringsdeling fra kommuner – Aha-opplevelser, læring og inspirasjon.
  • Introduksjon til den digitale veilederen.
  • Panelsamtale om fremtidens frivillighet.

Prosjekt: Mobilisering av seniorressursen

I 2021 har 12 kommuner deltatt i prosjektet Mobilisering av seniorressursen der de har prøvd ut nye metoder og verktøy for å:

1) forstå innbyggeres/seniorenes interesser, motivasjoner og behov,
2) utforske nye løsninger i samarbeid med innbyggere og andre aktører og
3) planlegge hvordan de skal jobbe systematisk fremover for å engasjere og aktivere seniorer i sitt lokalsamfunn.

Læringen fra prosessen er samlet til en digital veileder som inneholder metoder og verktøy alle landets kommuner kan bruke, og eksempler og inspirasjon fra kommunene som har gjort dette gjennom prosjektprosessen.

Her får du en liten smakebit på hvilke erfaringer to av kommunene i prosjektet har gjort seg det siste halvåret.