Du får mye igjen for å tørre

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 23.12.21 (oppdatert 23.12.21)
For Trude Drevland er det viktig å ivareta vennskapene sine, og hun er ikke redd for å mase litt om det er nødvendig. Foto: Pål Laukli.

Rådsleder Trude Drevland snakker om viktigheten av å ta vare på vennskap og det sosiale livet som pensjonist i kampanjen planleggelitt.no.

Vennskap endrer seg med årene, spesielt i overgangen til livet som pensjonist. For Trude er hver tur utenfor huset en anledning til å komme i snakk med folk.

– Som med mye annet i livet, må også sosial kontakt planlegges, sier hun, og mener det er mye du kan gjøre for å ta vare på de vennskapene du har, og til og med få noen nye venner på veien.

– Det handler om å ha et bevisst forhold til at livet kommer til å forandre seg når vi blir pensjonert. Vi må tørre å tenke på at livet blir annerledes. Det trenger ikke å bety at det blir dårligere, mener Trude

Les mer om hva Trude mener på våre kampanjesider planleggelitt.no.