Leve hele livet: To nye veiledere på trappene

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 20.12.21 (oppdatert 22.12.21)
Eldre dame ser i kameraet og smiler. Foto.

Helsedirektoratet og KS lanserer hver sin veileder som kan støtte kommunene i forbedringsarbeid med Leve hele livet.

Veilederen fra KS viser hvordan kommunene kan benytte egenevaluering som verktøy i en forbedringsprosess. Helsedirektoratets veileder gir informasjon om hvordan man kan bruke styringsdata og måleindikatorer i arbeidet med reformen.

Det nasjonale støtteapparatet ved Helsedirektoratet og KS håper bidragene kan være en støtte til ulike deler av kommunenes arbeid med Leve hele livet.

– Når det gjelder bruk av kvalitetsmål til lokal styring og planlegging så er det nok et gap mellom en ønsket situasjon og hva som er den faktiske situasjonen ute i kommunesektoren. Samtidig er det mange kommuner som har jobbet godt og som sitter på erfaringer som må løftes og deles som en del av utviklingsarbeidet, sier prosjektleder for Leve hele livet i Helsedirektoratet Thorstein Ouren.

Les mer om arbeidet på Helsedirektoratet sine Leve hele livet-sider.