I dialog med flere mulige partnere

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 15.12.21 (oppdatert 12.04.22)

Etter lanseringen av senterets partnerskapsordning tidligere i høst, har det vært samtaler med en rekke mulige partnere fra ulike sektorer. Nina Myklebust ser frem til å lande flere gjensidige samarbeidsavtaler i 2022.

Nina Myklebust sitter på en stol i kontorlandskap og ser inn i kameraet.
Nina Myklebust er ansvarlig for partnerskapsordningen i Senteret for et aldersvennlig Norge. Foto: Tina Kjensli Dyrseth

− Det har vært forholdsvis høy møteaktivitet. Vi har vært i dialog med ulike aktører innen forskning, akademia, privat næringsliv, offentlige aktører og ikke minst frivillige aktører, forteller Nina Myklebust, som er ansvarlig for partnerskapsordningen.

− For mange er aldersvennligtematikken og aldersvennlig bærekraft forholdsvis ukjent når vi tar kontakt. For andre er det velkjent og allerede et fokusområde. Uansett utgangspunkt, så er alle positive til det vi ønsker å oppnå, forteller Nina.

Samarbeid om aldersvennlige løsninger

Et aldersvennlig samfunn fordrer at det utvikles nye produkt, løsninger og tjenester som bidrar til å opprettholde selvstendighet og mestring blant våre eldre.

− Senterets partnerskapsordning skal bidra til nettopp dette. Gjennom mindre prosjektgrupper vil representanter fra ulike sektorer samarbeide innen en definert problemstilling, forklarer Nina.

− Det kan for eksempel være for å bidra til økt kunnskap, holdningsendringer eller synliggjøring av mulighetsrommet som ligger i aldersvennlig bærekraft.

Potensiale for vekst

Den nasjonale og globale befolkningsaldringen er en av de mest kritiske sosiale, politiske og økonomiske utviklingene i vår tid.

− I Norge har det vært en politisk målsetning at vi skal være friske og leve lengre. Dette har vi lykkes med. Men det vi kanskje ikke har lykkes like godt med, er å legge til rette for å inkludere og aktivisere menneskene som lever lenger, samt iverksette tiltak for å sikre økonomien, forklarer Nina.

− Realiteten er at den demografiske utviklingen som vi ser, krever at offentlige og private ledere utvikler og ikke minst iverksetter tverrsektorielle løsninger, som gjør den aldrende befolkningen om til lokale, nasjonale og globale muligheter, forteller Nina.

− I dette ligger det at vi må finne potensiale for utvikling og vekst. Målet er at prosjektenes resultat på ulike måter skal bidra positivt til den bredere økonomien og samfunnet som helhet.

Aldersvennlig er bærekraftig

Arbeidet for et aldersvennlig Norge en selvfølgelig del av arbeidet med en bærekraftig utvikling. Det er også noe av bakgrunnen for at senterets første gjensidige samarbeidsavtale er signert med Framtidslaben.

 − Når vi skaper aldersvennlige samfunn, så skaper vi også bærekraftige samfunn. Og skal vi nå FNs Bærekraftsmål, må arbeidet starte nå, understreker Nina, og ser frem til det nye møter med potensielle partnere i 2022.

− Det er mange som ønsker å samarbeide med oss på ulike nivå. Jeg gleder meg til å fortsette de gode samtalene på nyåret og ikke minst få landet noen flere gjensidige samarbeidsavtaler, avslutter hun.

Her kan du lese mer om senteres partnerskapsordning.