Digitalisering av eldreomsorg og opplevelsen «hjem»

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 15.12.21 (oppdatert 16.12.21)

Hvordan har digitaliseringen av eldreomsorg, utdanning og arbeidsliv påvirket hjemmelivet vårt under og etter koronapandemien? Senteret for et aldersvennlig Norge er med i et foreslått forskningsprosjektet som skal søke svar på nettopp dette.

− Det er utrolig spennende å få stille seg bak et slik prosjekt. Her skal forskerne blant annet se på hvordan bruk av «teletelepresence technologies» omformer hva vi legger i begrepet «hjem», gjennom hjemmebasert omsorg, forteller Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge.

Plukket ut blant 366 søknader

I alt var det kommet inn 366 forskningsskisser, da søknadsfristen for støtte gjennom forskningsprogrammet CHANSE gikk ut i mai. Prosjektskissen som senteret har stilt seg bak, har tittelen «From Heart to Hub – Digital transformations of the home (HESTIA 2.0)», og ledes av professor Marit Haldar ved OsloMet.

Prosjektet er nå én av 93 utvalgte som fortsatt er med i konkurransen. Til slutt står det igjen 26 som vil få støtte.

− I utviklingen av et aldersvennlig og bærekraftig Norge er det helt sentralt å få mer innsikt, nettopp om forhold som påvirker mulighetene og løsningene som bidrar til at vi kan bo hjemme så lenge vi ønsker, avslutter Wenche.

Om det foreslåtte forskningsprosjektet blir en del av CHANSE-programmet, avgjøres på forsommeren 2022.

CHANSE-programmet
Målsetningen med forskningsprogrammet Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age (CHANSE) er å finansiere forskning som bidrar til å forstå hvordan digitale innovasjoner leder til sosiale og kulturelle endringer og/eller hvordan samfunnsmessige og kulturelle endringer fører til innovasjon.

Det er 27 Europeiske forskningsråd i 24 land, i samarbeid med EU-kommisjonen, som går sammen om å finansiere CHANSE-programmet.

Her kan du lese mer om programmet.