Tiltak som engasjerer og inkluderer eldrebefolkningen

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 13.12.21 (oppdatert 14.12.21)
Musikere i et band står på en scene med spottlight.
Illustrasjonsfoto. Unsplash

Samfunnsdeltakelse, og nærmere bestemt kultur og frivillighet, stod på programmet da medlemmene i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn var samlet til webinar forrige uke. Her ble det servert inspirerende tiltak og aktiviteter fra både inn- og utland.

I aldersvennlige lokalsamfunn er det like viktig å ha fokus på de sosiale omgivelsene så vel som tilgjengelighet og inkludering i de fysiske omgivelsene.

− Selv om man har en bolig, uteområder og transport som er godt tilrettelagt, har det å delta i aktiviteter, føle seg verdifull og velkommen stor betydning for både helse og trivsel. Tilrettelegging av samfunnsdeltakelse, som kulturelle aktiviteter og frivillig engasjement, er folkehelsearbeid og bidrar til bedre livskvalitet, understreker Anne Berit Rafoss, programleder for webinaret 10. desember og prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Flere konkrete tips og råd til aktiviteter

Mairead Cranley, regionleder for Aldersvennlige Irland åpnet sendingen med eksempler på kulturaktiviteter de har klart å gjennomføre, til tross for pandemi. Her viste hun til både digitale generasjonskor og portrettmaleri, som har skapt stor begeistring.

Videre presenterte Samnanger kommune, Tyhomen Frivilligsentral og Malvik kommune flere gode eksempler på kulturaktiviteter og prosjekt som har involvert eldre i frivilligheten. Her fikk deltakerne høre om kulturmønstring for eldre, «karalag», bruktbutikk og sykkelturer for å nevne noe.

Vi fikk også oppleve engasjementet bak Gla’dansen i Sarpsborg og presentert hvilke grep Deichman, Norges største folkebibliotek, har gjort for å bli et alders- og demensvennlig bibliotek.

− Gjennom de ulike innleggene fikk vi presentert alt fra helt konkretet aktiviteter, til tips og råd for organisering og gjennomføring. Ikke minst fikk vi høre fra de frivillige selv, og energien de får gjennom sitt engasjement i lokalsamfunnet, oppsummerer Anne Berit.

Delingskonferanse 15. februar

Siden sommeren har senteret i samarbeid med 12 av landets kommuner utforsket nye måter å rekruttere seniorer til frivillig engasjement. Målet har vært å komme opp med nye løsninger og metodikk. Ingrid Køhler Knutsen, prosjektleder i senteret og Siri Moe Megaard fra Halogen, presenterte bakgrunnen for prosjektet og erfaringer fra prosessen.

− 15. februar skal deltakerne fra prosjektet dele sine erfaringer og vi i senteret legge frem resultatet i form av verktøy som alle landets kommuner kan ta i bruk, forteller Anne Berit.

Mer informasjon om konferansen og påmelding finner du her

Fortsetter med Nettverkskaffe i 2022

For medlemmene i nettverket blir årets første fellesaktivitet den 26. januar.

− Vi kjørte en runde med Nettverkskaffe i november, og erfaringene og responsen gjør at vi fortsetter med konseptet i det nye året, forteller Anne Berit.

− Dette vil vi ha som en månedlig aktivitet og et lavterskeltilbud. Her kan medlemmene i nettverket stikke innom med både små og store spørsmål, og dele erfaringer med andre kommuners arbeid med aldersvennlig, forklarer Anne Berit.

Første Nettverkskaffe er satt opp 26. januar fra 10-11. Invitasjon sendes ut til alle kontaktpersoner i nettverket i begynnelsen av januar.

Gikk du glipp av webinaret 10.desember? Her kan du se det i opptak.

Har du spørsmål til webinaret, eller lurer du på om din kommune kan bli med i nettverket? Les mer her eller ta kontakt med Anne Berit på e-post anne.berit.rafoss@helsedir.no.