Delingskonferanse 15.februar: Hvordan mobilisere seniorene til frivillig innsats

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 09.12.21 (oppdatert 13.12.21)
Illustrasjon av mann som står å klipper noen trær og busker.

15. februar 2022 inviterer vi landets kommuner til digital konferanse der vi deler erfaringer og presenterer verktøy som kan brukes i rekrutteringen av flere seniorer til frivillig engasjement.

Tidligere i år inviterte vi kommunene til å være med å tenke nytt rundt rekruttering av seniorer til frivillig engasjement i lokalsamfunnet. 13 kommuner ble etter en søknadsrunde valgt ut til å delta i prosjektet Mobilisering av seniorressursen. Målet har vært å komme opp med nye løsninger og metodikk.

15. februar samler vi representanter fra kommunene som har vært med i prosjektet. De deler sine erfaringer og vi presenter verktøy som vil bli gjort tilgjengelig for alle landets kommuner.

Konferansen er åpen for alle som ønsker å delta, og vil foregå digitalt fra 13.00 til 15.30.

Her kan du lese mer om prosjektet og hvilke kommuner som har deltatt.

Det vil bli sendt ut invitasjon med påmelding til kommunenes og statsforvalternes postmottak rett over nyttår, men send oss gjerne en e-post om du vil stå på invitasjonslista: aldersvennlignorge@helsedir.no