Utvikling av måleverktøy for aldersvennlig

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 03.12.21 (oppdatert 09.12.21)
En park med vann og flere benker der folk sitter å prater med hverandre.

Et av Helsedirektoratets deloppdrag i Leve hele livet-reformen er å utvikle måleverktøy for kommunene. Nå er dette arbeidet satt i gang.

Bakgrunnen for utviklingen er at den enkelte kommune har behov for styringsdata og indikatorer som hjelpemiddel i utviklingen av sine tilbud, tiltak og tjenester innenfor alle aspektene i Leve hele livet.

Oppdraget er gitt til statsforvalteren i Trøndelag. Den første versjonen av arbeidet foreligger innen utgangen av 2021.

Les mer om oppstarten og status for arbeidet på Helsedirektoratets Leve hele livet-sider.