Rådet for et aldersvennlig Norge og veien videre

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 30.11.21 (oppdatert 30.11.21)
Rådsmedlemmene og rådsleder smilende ved siden av hverandre på rekke.
Rådet for et aldersvennlig Norge: fv. Stian Slotterø Johnsen (Frivillig Norge), Trude Drevland (rådsleder), Hans Christian Sandlie (Oslo Met), Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel), Jan Davidsen (Pensjonistforbundet) og Osmund Kaldheim (Husbanken. Rådsmedlemmene fra IKT Norge og KS var ikke tilstede da bildet ble tatt.

I disse dager samles erfaringer fra rådets arbeid i en egen sluttrapport. Her presenteres også anbefalinger for det videre arbeidet med å skape et enda mer aldersvennlig samfunn. Rapporten ble grundig drøftet i årets siste rådsmøte.

Medlemmene og rådsleder Trude Drevland var samlet til møte den 24. november på Gardermoen. Rådet, som ble utnevnt av Solbergregjeringen i 2019 og som følger stortingsperioden, skal fungere med samme medlemmer og rådsleder frem til den nye regjeringen har gjort sine vurderinger.

En tydelig stemme

Avdelingsdirektør Arne Marius Fosse i Helse- og omsorgsdepartementet innledet rådsmøtet, der han takket for innsatsen og orienterte om den videre prosessen for utnevnelse av et nytt råd.

Fosse fortalte at departementet merker seg at stadig flere tenker aldersvennlig og at de ser behovet for tydelige stemmer og pådrivere i dette arbeidet. Koblingen av de ulike aktørene i rådet fungerer godt.

Mer informasjon og oversikt over hvem som sitter i rådet finner du her.

Han ba videre rådet komme med konkrete vurderinger og anbefalinger for det videre arbeidet med et aldersvennlig Norge i sluttrapporten.

Dette har rådet erfart

Med et helt nytt råd, og som Fosse i sin orientering poengterte ble satt sammen av aktører som ikke nødvendigvis hadde eldrepolitikken som hovedmål, har rådet jobbet med flere ulike temaer og løsninger. Saker knyttet til bolig, digitalisering, frivillighet og aldersvennlighet i sin helhet, har stått særlig sentralt.

− Arbeidet med aldersvennlig har kommet et stykke på vei. Men vi har også i løpet av denne perioden sett behovet for enda mer kunnskap, understreket rådslederTrude Drevland.

Sluttrapporten til rådet vil bli gjort tilgjengelig på www.aldersvennlig.no på nyåret.

Lurer du på hvilke saker rådet har diskutert tidligere kan du lese alle møtereferatene her.