Nettverkskommunen Oslo vant årets Leve hele livet-pris

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 19.11.21 (oppdatert 22.11.21)
Fire glade prisvinnere med blomster og premie.
Fra venstre: Heidi Karsrud Nordal, seksjonssjef i bydel Nordre Aker, Raymond Johansen, Byrådsleder i Oslo, Monica Enge Eriksen, spesialrådgiver i byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester, Valgerd Svarstad Haugland, Statsforvalter i Oslo og Viken.

Vi gratulerer Oslo, som vant Leve hele livet prisen 2021 for det gode arbeidet de har gjort med å inkludere eldre i planleggingen og utviklingen av tjenester og tilbud i kommunen.  

− Leve hele livet handler om å gi eldre aktive og meningsfulle dager, og planlegge for en økende eldrebefolkning. Oslo kommunene har jobbet systematisk med dette, og hele veien involvert dem det gjelder, sa statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt, som delte ut prisen under årets Leve hele livet-konferanse 17. november.

Medvirkning er avgjørende

Kriteriene for Leve hele livet-prisen varierer fra år til år i tråd med de ulike fasene i reformen.

I 2021 har de nominerte kommunene utmerket seg både i planlegging og gjennomføringen av reformen. Juryen, som består av Helsedirektoratets nasjonale referansegruppe, har lagt særlig vekt på at kommunen har fått til god involvering og medvirkning fra eldrebefolkningen selv og andre viktige aktører i lokalsamfunnet.

− Medvirkning er avgjørende for aldersvennlig utvikling og gir innsikt og gode ideer til tiltak. For Oslo har dette resultert i store prosjekt som Rosa busser, men også mindre tiltak i sentrum og i marka, slik som flere benker, forteller Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge og tidligere ansvarlig prosjektleder for aldersvennlig by i Oslo.

Nettverk av erfaringer

Som én av over 150 kommuner i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn, har Oslo delt sine erfaringer om aldersvennlig utvikling med nettverkets medlemmer. Tidligere i høst, fikk vi høre eldrerådsleder Jens Helgebostads tanker – nettopp om verdien av kommunens involvering av eldre:

Hva handler medvirkning om for deg? Hør hva leder av Stovner eldreråd og tidligere aldersvennlig ambassadør, Jens Helgebostad mener. Video: Senteret for et aldersvennlig Norge.

Inspirasjon fra hele verden

Anne Berit forteller at nettverksdeltakelse var med å skape en god ramme for Oslos arbeid med aldersvennlig. Allerede i 2014 ble de nemlig medlem av WHO’s nettverk for aldersvennlige byer.

− Her fikk vi verktøy, erfaringer og inspirasjon fra de andre medlemmene i det globale nettverket. Kulturambassadører, som Oslo selv trakk frem under konferansen, var direkte inspirert fra Manchester som hadde hatt kulturambassadører i flere år og delte erfaring og kunnskap.