Senteret og Framtidslaben blir partnere

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 10.11.21 (oppdatert 12.04.22)
Wenche og Kristine holder en stor boks med bærekraftsmål 17 opp sammen, mens Nina sitter på huk på gulvet mellom bærekrafstmålboksene 3, 9 og 4
Wenche Halsen, leder av senteret, Kristine Oda Walderhaug Sæther, daglig leder i Framtidslaben og Nina Myklebust, seniorrådgiver og leder av senterets partnerskapsordning. Foto: Framtidslaben.

Målet med det gjensidige partnerskapet er å dele kunnskap og kompetanse for å oppnå et aldersvennlig samfunn. Dette skal skje gjennom samarbeid og samordning i felles prosjekt og aktiviteter.

− Vi opplever at Framtidslaben og senterets ambisjoner og tanker om samarbeid er like. Ved å inngå denne felles samarbeidsavtalen, vil begge parter dele og tilegne seg mer kunnskap og kompetanse knyttet til det meget viktige arbeidet med sosial og økonomisk bærekraft som ofte forsvinner i diskusjonene om bærekraftsmålene, sier Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge. 

Les også: Bærekraft er mer enn klima og miljø

Nye løsninger

Utgangspunktet for arbeidet i og rundt Framtidslaben, er FNs analyser av hvor bærekraftige og smarte samfunn er. Her samarbeider et nettverk av partnere fra næringslivet, offentlig sektor, akademia og lag og organisasjoner, med mål om å bidra til at vi når bærekraftsmålene innen 2030.

− Når vi skaper et aldersvennlige samfunn, så skaper vi også et bærekraftig samfunn. Vårt ønske er at det nettverket vi nå blir en del av gjennom Framtidslaben vil bidra til nytenking i arbeidet med å få til en aldersvennlig samfunnsutvikling, både lokalt i regionen og nasjonalt, avslutter Wenche.

Les også: Aldersvennlig utvikling er bærekraftig utvikling

Eldre er en ressurs

− Vi er svært glade for at Senteret for et aldersvennlig Norge har valgt å bli partner i Framtidslaben, sier daglig leder Kristine Oda Walderhaug Sæther i Fremtidslaben.

− Vi lever lengre og er friskere enn før, noe som også betyr at vi kan bidra positivt til samfunnet lengre. Vi må snu fokus, og vi må begynne å tenke på eldre som en ressurs, og ikke en utgift. Senteret for et aldersvennlig Norge setter fokus på dette. Å legge til rette for et aldersvennlig samfunn blir sentralt framover, og Framtidslaben ønsker å bidra i dette arbeidet.

Senteret sine bærekraftsmål - 3, 9, 10, 11 og 17
Senteret for et aldersvennlig Norge jobber spesielt med bærekraftsmål 3, 9, 10, 11 og 17.

Gjensidig partnerskap

Senteret er også i gang med å etablere en egen partnerskapsordning. Målet her er å bidra til sosial og økonomisk bærekraft, og et aldersvennlig samfunn – nettopp gjennom samarbeid og samskaping. Avtalen med Framtidslaben er derfor gjensidig.

− For å oppnå endring innen økonomisk og sosial bærekraft, innovasjon og holdninger må  ulike sektorer og bransjer spille sammen. Senterets partnerskapsordning skal legge til rette for kunnskapsdeling og synergier gjennom felles prosjekt og aktiviteter, forteller Nina Myklebust, som er ansvarlig for partnerskapsordningen i senteret.