Se opptak av konferansen Sammen for et aldersvennlig Norge

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 05.11.21 (oppdatert 11.11.21)
Panelsamtale på en konferanse der deltakerne står ved side av hverandre på en scene.
Med spørsmål om hvordan vi kan løfte blikket og se muligheter for samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor i utviklingen av et aldersvennlig samfunn, ble konferansen avsluttet med en samtale mellom (f.v.) konferansier, Osmund Kaldheim (direktør i Husbanken), Stian Johnsen Slotterøy (generalsekretær i Frivillig Norge), Knut Erik Engh (ordfører i Ulstein kommune), Anne-Cecilie Kaltenborn (adm. dir i NHO Service og Handel) og Lars Ueland Kobro (leder av SESAM).

1. november gikk den nasjonale konferansen Sammen for et aldersvennlig Norge av stabelen på Gardermoen. Under kan du se hele konferansen og parallelsesjonen «Partnerskap og samarbeid».