Partnerskapsordningen er lansert

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 05.11.21 (oppdatert 12.04.22)
Nina på står på scenen og holder innlegg om partnerskapsordningen under en konferanse
Nina Myklebust leder arbeidet med partnerskapsordningen i Senteret for et aldersvennlig Norge. Foto: Senteret for et aldersvennlig Norge

Nå jakter vi strategiske partnere som skal jobbe sammen med oss i utviklingen av et aldersvennlig og bærekraftig samfunn.

− I fellesskap skal partnerne bidra til økt kunnskap, endre holdninger samt synliggjøre og konkretisere aldersvennlig sin posisjon innen bærekraft, forklarer seniorrådgiver Nina Myklebust, som har ansvaret for partnerskapsordningen.

Et bredt nedslagsfelt

De første møtene med mulige partnere er allerede er gjennomført, og under den Nasjonale konferansen: Sammen for et aldersvennlig Norge 1.november, ble arbeidet med partnerskapsordningen presentert for et større publikum.

−  I første omgang ønsker vi samarbeid med strategisk utvalgte bedrifter, organisasjoner og institusjoner på tvers av sektor og bransjer, som har et bredt nedslagsfelt. Gjennom felles prosjekt vil de bidra til at så mange som mulig får tilgang til, og ikke minst nytte av det arbeidet vi gjør, forteller Nina.

Mulighetene i aldersvennlig

Som partner forplikter man seg til å rette søkelyset på aldersvennlighet i egen organisasjon og delta i prosjekt som bidrar til å fremme aldersvennlighet.

− Målet er at våre partnere skal tilegne seg økt kunnskap om de ulike fordelene, utfordringene og mulighetene som aldersvennlig representerer, forklarer Nina.

Fra produkter til holdningsendring

Prosjektene, oppgavene og dermed resultatene som de ulike partnerne jobber sammen om, vil ha ulike formål.

− Det kan være å bidra til en konkret endring, øke kunnskapsnivået innen en bransje, endre holdninger og redusere alderisme. Det kan være aldersvennlig tilrettelegging ute i samfunnet eller i den private sfræren, forklarer Nina.

− Mulighetene er mange, avslutter hun med et smil.

Nysgjerrig? Her kan du lese mer om senterets partnerskapsordning