Statsbudsjettet 2022: Øremerket digitalt utenforskap

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 12.10.21 (oppdatert 12.10.21)
To bilder satt sammen til ett. Trude Drevland i rød dress og Line Gaare Paulsen i blå skjorte. Begge ser rett i kamera og smiler. Foto
Trude Drevland, leder i Rådet for et aldersvennlig Norge og Line Gaare Paulsen, direktør for kompetanse og utdanning i IKT Norge og medlem i Rådet for et Aldersvennlig Norge, berømmer den avtroppende regjeringen. Foto: Silje Robinson og Veslemy Vraskar.

­I statsbudsjett for 2022 er det satt av 13 millioner kroner til tiltak som skal forhindre digitalt utenforskap. – Det er gledelig å se. Samtidig er det viktig at regjeringen med denne bevilgningen faktisk klarer å nå ut til de som trenger det, understreker Trude Drevland, leder i Rådet for et aldersvennlig Norge. 

Både Drevland og Line Gaare Paulsen, rådsmedlem og direktør for kompetanse og utdanning i IKT Norge, berømmer regjeringens arbeid med inkluderingsstrategien Digital hele livet.

− Pengene er et steg i riktig retning. Det er viktig at alle innbyggere får mulighet til opplæring i bruk av offentlige og private digitale verktøy og tjenester, understreker Gaare Paulsen.

De to mener arbeidet fortsatt må forsterkes.

− Vår store bekymring er fortsatt for dem som ikke henger med, legger Drevland til. 

Må nå de ikke-digitale

600 000 nordmenn er ikke digitale fordi de ikke eier smarttelefon, PC eller nettbrett, eller fordi de ikke kan å bruke produktene. Det viser en rapport fra Kompetanse Norge gjennomført tidligere i år. Dette utgjør mer enn hver tiende nordmann. Personer som er 60 år og eldre er en gruppe med svakere digitale ferdigheter enn den øvrige befolkningen.  

− Nå setter vi vår lit til at den nye regjeringen følger opp dette arbeidet med tiltak som faktisk treffer denne gruppen mennesker. Ung som eldre, avslutter Drevland.

Les også kronikken «Hvordan unngå at en digital alderdom bare blir for de få» som stod på trykk i Aftenposten 15. august 2021 – signert Drevland og Gaare Paulsen.