FNs internasjonale eldredag 1. oktober

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 01.10.21 (oppdatert 01.10.21)
To menn står ansikt til ansikt. Vi ser det smilende fjeset til den eldste av de, og bakholdet til den andre. Foto
Mange eldre har glede av digitaliseringen, men det er et faktum at det også er de eldre som i størst grad blir ekskludert fra det digitale samfunnet. Foto: Unsplash

Tema for årets internasjonale dag for eldre er «Digital rettferdighet for alle aldre».

Digitaliseringen er kommet for å bli. Den er viktig. Den betyr innovasjon og nye muligheter. Vi ønsker på ingen måte å stille tiden tilbake. Men vi må være sikre på at vi får med oss alle inn i den digitale sfæren, før vi stenger ned den analoge.

Du, jeg og vi

Størsteparten av de eldre behersker teknologien på en utmerket måte. Eldre som gruppe er like forskjellig som alle andre aldersgrupper.

Men det er et faktum at det er de eldre som i størst grad opplever å bli ekskludert fra den digitale verden. Det må både vi som samfunn, men også den enkelte gjøre noe med. Det handler om å øke kompetansen, fjerne frykt og endre holdninger.

Kronikk: Hvordan unngå at en digital alderdom bare blir for de få

Et demokratisk problem

Ifølge Kompetanse Norge er om lag 600 000 nordmenn ikke-digitale. Enten fordi de ikke eier smarttelefon, PC eller nettbrett, eller fordi de ikke kan å bruke produktene.

Dette utgjør mer enn hver tiende nordmann. Personer som er 60 år og eldre er en gruppe med svakere digitale ferdigheter enn den øvrige befolkningen. Ferdigheten blir svakere desto eldre vi blir.

De eldre må tas med i utviklingen av de nye digitale løsningene. Foto: Unsplash

Dette er et demokratisk problem som må løses. Denne gruppen eldre trenger også å betale regninger, kjøpe billett til bussen, søke informasjon og holde kontakt med familie og venner. Det siste er av stor betydning for å forebygge og redusere ensomhet.

Innovasjon og muligheter

I tiden som kommer vil det være teknologi som skal erstatte deler av omsorgstjenestene. Da må vi også sørge for at brukerne har fått digital kunnskap og føler seg trygge og komfortable i møte med den kommende velferdsteknologien.

Rådsleder Trude Drevlands kommentar til regjeringens strategi: Digital hele livet

Det offentlige Norge må gå foran som et godt eksempel og være den som har løsninger som er tilpasset, og som brukerne vil kunne tilegne seg.

Nye tjenester må utvikles slik at de er mer tilpasset brukerne. Intuitive og relevant brukeropplevelser er avgjørende for god mottakelse. Vår store bekymring er de som ikke henger med.

Les mer om FNs internasjonale eldredag.