Generasjonslekene 2022: Skap generasjonsmøter med fysisk aktivitet og moro

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 30.09.21 (oppdatert 10.11.21)
Nina Myklebust og Anne Berit Rafoss står ved siden av hverandre ute med armene åpne for å ønske velkommen til å søke. Foto.
Nina Myklebust og Anne Berit Rafoss i Senteret for et aldersvennlig Norge ser frem til å arrangere Generasjonslekene sammen med frivilligheten i 2022.

Senter for et aldersvennlig Norge har inngått samarbeid med Norges Frivilligsentraler (NFS) i anledning Frivillighetens år 2022. Sammen skal vi arrangere Generasjonslekene – et arrangement som legger til rette for at flere generasjoner kommer sammen gjennom fysisk aktivitet, lek og moro.

− Vi oppfordrer kommuner og Frivilligsentraler til å søke, og vil velge ut 10 steder langs eller parallelt til Sykkelturen 2022 som arrangeres av NFS. Disse vil vi bistå med informasjonsmateriale på norsk, samt tips og råd til organisering, forklarer Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Frivilligheten i sentrum

Generasjonslekene er et arrangement med aktiviteter som bidrar til mangfold og inkludering på tvers av generasjoner, og der frivilligheten i samarbeid med kommunen står i sentrum.

− I et aldersvennlig Norge skal det være møteplasser og arenaer der alle generasjoner kan møtes gjennom ulike aktiviteter. Ved å legge til rette for at Generasjonslekene kan arrangeres i norske byer og tettsteder, ønsker vi å bidra til nettopp dette, forklarer Anne Berit. 

Både Oslo og Lillehammer er blant kommunene som har arrangert Generation Games. Foto: Sverre Chr. Jarlid.

Formatet til Generasjonslekene er fleksibelt og gir rom for improvisasjon og lokal finjustering.

− Dette er folkehelse, bruk av nærmiljø og frivillige. Det er en mulighet til å skape entusiasme og samhørighet. Her kan lokale lag, foreninger, klubber og næringsliv inkluderes, fortsetter Anne Berit.

Aktiviteter for alle

Aktivitetene som utgjør Generasjonslekene er i hovedsak fysiske med ulike former for ballspill, treningsformer, idretter, men kan også inkludere aktiviteter som sjakk og quiz. Lagene skal ha minimum to generasjoner med, og de trenger ikke å være i familie

− Det viktigste er at dette skal være noe for alle, uansett hvilken fysisk form de er i. Dette handler om samarbeid, lek og moro, ikke innbitt konkurranse – og her kan de selv bestemme hvilke aktiviteter de vil delta på, forklarer Anne Berit.  

Generasjonslekene i din kommune?

Her er det snakk om gjennomføring på lavt budsjett, og det skal heller ikke koste noe å delta.

− Tenk samskaping, byttehandel med ulike partnere og smart bruk av materialer. En idé kan være å invitere treningssentre og personlige trenere til å stå for oppvarming, og kanskje låne ut noen ro-apparater eller sykler?

Her finner du flere gode grunner til hvorfor og hvordan din kommune eller frivilligsentral kan arrangere Generasjonsekene.

Søknadsskjema for å få bistand og støtte til gjennomføring i 2022 finner du her (NFS).

Ny søknadsfrist: 14.januar 2022.