Bidrar i internasjonalt forskningsprosjekt om aldring og byutvikling

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 22.09.21 (oppdatert 27.09.21)
Panoramabilde av Bjørvika i Oslo en lettskyet dag. Foto.
Studien tar for seg feltarbeid fra syv byer i verden, deriblant Oslo. Foto: Oscar Daniel Rangel/Unsplash

Senteret for et aldersvennlig Norge er med i forskningsprosjektet «Ageing in Place in Cities», som skal se nærmere på hvordan bymiljøer kan utvikles for å møte behovene til en stadig voksende og aldrende befolkning.

Studien ledes av Dr. Tine Buffel og Manchester Urban Ageing Research Group (MUARG), og består av forskere fra en rekke ulike forskningsmiljøer og disipliner. Anne Berit Rafoss i Senteret for et aldersvennlig Norge sitter i prosjektets veiledningsgruppe.

− Befolkningsaldring og urbansering er to av de mest sentrale utviklingstrendene i det 21. århundre. Gjennom en tverrfaglig tilnærming som involverer feltarbeid fra syv vidt forskjellige byer over hele verden, er målet med denne studien å finne nye måter vi kan møte utfordringene som følge av at det blir flere eldre enn unge i byene, forteller Anne Berit.

− Vi som sitter i prosjektets veiledningsgrupp skal sørge for at forskningen ivaretar alle relevante utviklingstrekk, nasjonale og internasjonale trender og rådgi forskerne underveis om veivalg og prioriteringer.  

Aldersvennlig er en viktig nøkkel

Framskrivingene viser at det i 2030 vil være 1 milliard mennesker over 65 år i verden. De aller fleste av disse bor i byer. Studien går systematisk og grundig til verks ved å undersøke prosesser og politiske initiativ som former opplevelsen av å bli bli eldre i urbane miljøer.

Anne Berit Rafoss i Senteret for et aldersvennlig Norge som smiler til kamera. Foto.
Senteret for et aldersvennlig Norge ved Anne Berit Rafoss sitter i veiledningsgruppa til forskningsprosjektet

− Å forstå forholdet mellom befolkningens aldring og utviklingen av byer er et tema som begynner å få en betydelig plass i offentlig politikk og er et stadig viktigere område for tverrfaglig forskning. Aldersvennlige byer og lokalsamfunn er et eksempel på dette. Denne studien som vi nå er en del av, er en viktig arena hvor vi kan spre og få kunnskap om aldersvennlige bymiljøer på globalt, nasjonalt og regionalt nivå, forklarer Anne Berit.

− Selv om forskningen fokuserer på byer, vil det være relevant også for tettstedsutvikling.

Erfaringer fra Oslo

Blant de syv byene som er med i forskningsprosjektet finner vi Oslo, som har jobbet med aldersvennlig utvikling i flere år.

− Det er veldig spennende at Norge er representert ved Oslo. Vi vil få nyttig kunnskap om Oslo by, men også nasjonale forhold gjennom deltagelse i dette prosjektet.

I videoen under får du en fyldig introduksjon til hva forskningsprosjektet skal ta for i løpet av prosjektperioden ut 2025.

Ageing in Place in Cities har som mål å: 

  • Øke forståelsen av aldring i byer ved hjelp av tverrfaglige perspektiver.
  • Studere retningslinjer og aldersvennlige initiativer i de syv deltakerbyene.
  • Utforske hvordan ulike aldrende befolkninger (som gjenspeiler forskjellig etnisk, kjønn og klassebakgrunn) som bor i urbane nabolag, opplever det å bli eldre. 
  • Utvikle metoder og verktøy for å måle og rapportere virkningen av aldersvennlige tiltak.

Les mer om forskningsprosjektet her: Manchester Urban Ageing Research Group (MUARG) – The University of Manchester

Aldersvennlig på timeplanen i Brussel

Hver høst, rundt første uken i oktober går konferansen European Week of Regions and Cities av stabelen i Brussel, med ulike arrangement, seminarer og workshops innen samhandlingspolitikk rettet mot alle som jobber i lokale og regionale myndigheter.

− Under årets arrangement, som er det 19. i rekken, skal Tine Buffel, som leder MURAG-prosjektet, holde en workshop om aldersvennlig utvikling og planlegging i samskaping med eldre. Dette vil være i interessant for alle oss som jobber med dette, avslutter Anne Berit.

Her kan du lese mer om webinaret Age friendly cities: Actively engaging older people as actors in urban planning.