Kommentar: Digital hele livet

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 13.09.21 (oppdatert 13.09.21)
Forsiden av strategien Digital hele livet – Nasjonal strategi for økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen. Foto: Colourbox.

− Vi har tidligere foreslått at det må etableres lavterskel og lett tilgengelig opplæring for alle som ønsker det. At det er tatt med i regjeringens tiltaksliste i form av et gratistilbud er gledelig.

Det skriver Trude Drevland, leder i Rådet for et aldersvennlig Norge i sin kommentar til regjeringens nylig lanserte strategi Digital hele livet.

Vil styrke satsingen på digital inkludering

Strategien som ble presentert 9. september har mål om å motvirke digitalt utenforskap og sikre at alle innbyggere som ønsker det kan få mulighet til å heve sin kompetanse slik at de kan bruke digitale verktøy og tjenester.

− Nordmenn er flinke til å ta i bruk digitale tjenester. For de aller fleste er nettbank, netthandel og bruk av ulike apper en forenkling av hverdagen. Men noen faller utenfor. Dette vil vi gjøre noe med. Gjennom strategien Digital hele livet styrker vi arbeidet med å inkludere flere i det digitale samfunnet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

− Alle skal kunne delta i samfunnet og ta i bruk digitale tjenester. Det er viktig for demokratiet vårt. Da er det viktig å beherske digitale verktøy, sier Helleland.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland,

Siden 2014 har regjeringen støttet kurs og opplæringsvirksomhet i digital kompetanse i kommunene. Totalt er det bevilget over 50 millioner kroner og mer enn 70 kommuner oppgir at de har et lavterskeltilbud til sine innbyggere.

− Nå vil vi styrke denne satsingen betydelig. Vi vil bidra til rask etablering av hjelpe- og veiledningstilbud til innbyggere med manglende digital kompetanse. Ordningen skal innrettes spesielt mot innbyggere som har blitt digitalt ekskludert under koronapandemien, sier Helleland.

Statsråden understreker at departementet i samarbeid med KS, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Seniornett Norge og næringslivet skal bidra til at digital inkludering settes høyere på dagsorden.

Trude Drevland, leder av Rådet for et aldersvennlig Norge

Kommentar til strategien fra Trude Drevland, leder i Rådet for et aldersvennlig Norge:

Digitalt utenforskap blant eldre vil skape store utfordringer

Det er svært gledelig å se at departementet i sin nye nasjonale strategi for økt digital deltakelse og kompetanse tar på alvor det faktum at vi står overfor et stort digitalt utenforskap. I Rådet for et aldersvennlig Norge har dette vært – og er – et viktig tema. Vi vet at det er mange i gruppen over 65 år som ikke er digitale, enten fordi de har svak digital kompetanse eller ikke har smarttelefon, PC eller nettbrett. I gruppen over 80 år er det over 30 prosent som ikke bruker internett eller digitale verktøy.

Må beherske velferdsteknologi

I tiden som kommer vil eldre mennesker som ikke behersker teknologi og digitale løsninger ha meget store utfordringer. Velferdsteknologi og digitale løsninger vi utgjøre en betydelig del av omsorgstjenestene. Og har du ikke vært vant til å bruke digitale tjenester før du møter det i form av velferdsteknologi, vil det være utfordrende – og for mange skremmende.

At det foreslås en rekke tiltak både for å fjerne frykt for teknologi, gjøre produktene mer tilgjengelig og standardiserte, og at brukerne skal være med når tjeneste skal utvikles, er flotte tiltak.

Eldre brukere må være med i utviklingen

Regjeringen ønsker å tilrettelegge for mer brukertesting som inkluderer mennesker med nedsatte funksjons­evner i forbindelse med utvikling av digitale offentlige tjenester. Her må eldre brukere inkluderes.

Vi har tidligere foreslått at det må etableres lavterskel og lett tilgengelig opplæring for alle som ønsker det. Og at det er tatt med i regjeringens tiltaksliste i form av et gratistilbud er gledelig.

Det foreligger allerede mange opplæringstiltak og det er foreslått flere. Det vi imidlertid frykter er at disse tiltakene likevel ikke når frem til de som trenger det. Vi støtter derfor forslaget om at én offentlig instans skal ha det overordnede ansvaret for å koordinere den nasjonale innsatsen for økt grunnleggende digital kompetanse i hele befolkningen. Myndighetene må ha det overordnede ansvaret for å få hele befolkningen om bord.

Vi har et ansvar selv

Og så legger vi også et visst ansvar på den enkelte om å jobbe med å fjerne frykt for teknologi. Og at de som er på et visst digitalt nivå sørger for å oppdater seg for å henge med. Dette må gjøres nå. Det er for sent den dagen en har behov for omsorgstjenester og mange av disse tjenestene er digitale i form av velferdsteknologi.

Øvelse gjør mester og det er ikke flaut ikke å greie å bruke en app for å kjøpe bussbillett første gangen du skal gjøre det. Det som er flaut er at analoge løsninger blir fjernet før alle er oppe og står digitalt.

Regjeringens tiltaksliste:

  • bidra til å hindre digitalt utenforskap i alle aldersgrupper. tilrettelegge for kvalitetssikrede og gratis hjelpetilbud til innbyggere med lav eller manglende digital kompetanse.
  • videreutvikle samarbeidet med kommunenes organisasjon KS for å tilrettelegge for utvikling av gode lokale veiledningstilbud i hele landet.
  • arbeide for å ansvarliggjøre næringslivet i større grad for å inkludere alle innbyggere i deres digitale tjenestetilbud.
  • tilrettelegge for at offentlig støttede lavterskeltilbud som er rettet mot de med manglende eller lav digital kompetanse som hovedregel skal være gratis å delta på.
  • sørge for at befolkningens digitale kompetansenivå jevnlig blir kartlagt.
  • samarbeide med offentlige, private og frivillige aktører for å gjennomføre en kampanje for å motivere innbyggere som trenger digital kompetanseheving til å melde seg på kurs.
  • utrede om én offentlig instans skal ha det overordnede ansvaret for å koordinere den nasjonale innsatsen for økt grunnleggende digital kompetanse i hele befolkningen.

Les strategien Digital hele livet her.