Folkemøter og langsom entusiasme

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 13.09.21 (oppdatert 13.09.21)
Foto: Unsplash

Høstens første webinar i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn bød på ulike metoder og strategier for medvirkning og samskaping. Her ble også uttrykket «langsom entusiasme» brukt for å beskrive arbeidet med aldersvennlig utvikling.  

Kirsten Jæger Fjetland, professor ved VID vitenskapelige høgskole satte rammene for dagen med en introduksjon om hva medborgerskap og medvirkning er, og hvorfor dette er svaret på velferdsstatens utfordringer.

Videre presenterte Trondheim, Bømlo, Kongsvinger, Asker, Moss, Time og Klepp sine strategier, metoder og eksempler på hvordan de har fått innsikt i innbyggernes ønsker og behov – både før og under pandemien. Like fullt ble utfordringer som solskinnshistorier løftet fram.

− Her fikk vi et innblikk i alt fra det viktige samarbeidet med eldrerådene til konkrete eksempler som folketråkk og lokale tiltak, oppsummerer Anne Berit Rafoss, programleder for webinaret og prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Langsom entusiasme

Medvirkning er avgjørende i utviklingen av aldersvennlige lokalsamfunn, og fordrer som flere av kommunene var inne på i sine presentasjoner, tid og ressurser – prøving og feiling.

− Medvirkning må til om kommunene skal skape lokalsamfunn som svarer til innbyggernes behov og forventninger, understreker Anne Berit.

−  Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm fra Bømlo kommune brukte uttrykket langsom entusiasme om jobben som gjøres med aldersvennlig utvikling i kommunene. Det synes jeg er en god beskrivelse. For det er ikke bare innbyggerne som skal forstå og se verdien av å involvere seg, det må også gjøres en jobb på tvers av sektorene i kommunen.

Hvilke metoder har kommunene brukt?

De digitale deltakerne ble videre bedt om å fortelle hvilke metoder de har tatt i bruk for å sikre medvirkning og involvere sine innbyggere. Her var det til slutt folkemøter som fikk flest stemmer, med kategorien «annet» på plass nummer to.

− Gjennom pandemien har kommunene vært flinke til å tenke alternative løsninger og metoder for medvirkning og samskaping. Det ser vi også her. Nye metoder betyr også nye navn, og det kan være noe av årsaken til at så mange har svart «annet», oppsummerer Anne Berit.

Ny samling i november

1. november er det duket for nettverkets første fysiske samling på Gardermoen.

Samlingen arrangeres i forbindelse med den nasjonale konferansen Sammen for et aldersvennlig Norge som løfter frem eksempler og betraktninger på ulike samarbeid i utviklingen av et enda mer bærekraftig og aldersvennlig samfunn.

Temaet for nettverkssamlingen denne dagen er «Fra plan til handling».

− Her er vi så heldige å få med oss Therese Sivertsen og Elin Wetås de Jara fra KS. De skal lose medlemmene i nettverket gjennom en inspirerende samling med workshop. Her blir det gode diskusjoner, nye tanker og oppgaver som gjør deltakerne godt skodd for Leve hele livet-reformens tredje fase der de skal gå fra plan til handling, avslutter Anne Berit.

Invitasjon er sendt ut til alle medlemmer. Mer informasjon og påmelding til konferansen finner du her.

Gikk du glipp av samlingen 3.september? Her kan de se et opptak webinaret. (Gjør oppmerksom på at det ikke lenger er mulig å svare på Slidoen.)

Har du spørsmål til webinaret, eller lurer du på om din kommune kan bli med i nettverket? Ta kontakt med Anne Berit på e-post anne.berit.rafoss@helsedir.no eller tlf. 92 46 71 92.