Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn deles ut til eldrerådene

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 10.09.21 (oppdatert 10.09.21)
Torsdag 9. september markerte samarbeidspartene utdelingen av håndboken. Fra venstre: Styreleder i KS Bjørn Arild Gram, Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen, Helse- og omsorgsminister Bent Høie og leder av Senteret for aldersvennlig Norge Wenche Halsen. Foto: Pensjonistforbundet/Oda Hveem.

− I kommunene er det mange eldre med mye erfaring og kompetanse. De er en viktig ressurs i arbeidet med aldersvennlig utvikling, sier Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge.

Håndboka som nå deles ut til landets eldreråd er en oppsummering av eksempler på hvordan kommunene allerede jobber med de ulike innsatsområdene for aldersvennlig, samt nye forslag som kan være til hjelp i videre arbeid.

Det er Pensjonistforbundet som tar initiativ til at håndboka distribueres til landets eldreråd.

− Vi tror denne håndboken vil være et viktig bidrag for å følge opp arbeidet lokalt, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Viktig for Leve hele livet-reformen

Kommunene er godt i gang med å tilrettelegge for å skape aldersvennlige lokalsamfunn, men innsatsen kan styrkes for å sikre bærekraft i fremtiden.

−Dette er et fint initiativ fra Pensjonistforbundet. Det er kjempeviktig at rådene brukes aktivt. Håndboka viser gode eksempler fra kommuner som har gjort et godt arbeid, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

Håndboka er utarbeidet KS i samarbeid med en rekke kommuner og organisasjoner. Foto: Pensjonistforbundet/Oda Hveem

− Håndboka er et viktig element i Leve hele Livet. Det er stort engasjement i kommunen for dette, men jeg tror det også er behov for flere gode råd og vink på veien for å forstå hva et aldersvennlig samfunn er. Målet er at mennesker skal leve aktive og gode liv. Jeg håper vi skal lykkes med dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nettverksbygging

Det er KS som har utarbeidet håndboken sammen med et nettverk av kommuner og samarbeidsorganisasjoner. Senteret for et aldersvennlig Norge følger nå opp arbeidet og har i skrivende stund med seg 145 kommuner i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bli oppdatert på siste nytt fra senteret og arbeidet med et aldersvennlig Norge.