Bofellesskap for seniorer på eget initiativ

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 06.09.21 (oppdatert 07.09.21)
Bofelleskapet ViveNova på Hamar. Foto: Pål Laukli

Rundt et tun på Hamar bor elleve personer som har planlagt for et godt liv hele livet. De vil bo i trygge omgivelser og ta vare på hverandre i alderdommen.

De var seks par som gikk sammen og brukte fire år på planlegging og tomtesøk før de kunne skrive avtale om byggestart. ViveNova Borettslag ble stiftet vinteren 2003 og to år senere flyttet de seks venneparene inn i hvert sitt hus, som er plassert rundt et tun.

– Det viktigste for oss da vi gikk i gang med dette, var at det skulle være et trygt sted å bli gammel, sier Thor Herman Bøhle, som sammen med kona Anne-Elise har bodd i ViveNova siden starten.

Ifølge seniorforsker i SINTEF, Karin Høyland, er det undersøkelser som viser at denne boformen kan være en god måte å bli gammel på. Hun etterlyser samtidig mer kunnskap om andre typer bofellesskap.

– Det er grunn til å prøve ut ulike kombinasjoner som kan bringe nye funksjoner og aldersgrupper sammen. Det er et behov for piloter og erfaringssamling på feltet.

Bli med inn i bofellesskapet på Hamar og les mer om hvorfor denne måten å bo på gir økt livskvalitet på våre kampanjesider planleggelitt.no.