Leve hele livet-reformen forlenges

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 30.08.21 (oppdatert 30.08.21)
Foto: Patel/Unsplash

Regjeringen har besluttet å forlenge reformperioden til Leve hele livet med ett år, ut 2024.

Helse- og omsorgsdepartementet orienterte Helsedirektoratet om dette rett før sommeren.

Beslutningen kommer etter at Helsedirektoratet har gjennomført en risikovurdering av de ulike tidsbestemte arbeidsøktene i reformen gjennom årsrapporten per 31.12.20. Dette vil bli omtalt i Prop. 1 S for 2022.

Du kan lese hele brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet her.